From Antiblavers

Main: Argumentacions

lang: ca

<< | Índex? | >>

Argumentacions

En aquest apartat ens agradaria aportar, per així dir-ho, material argumentatiu. Aportem així abundoses proves i documents per a rebatre els arguments i llocs comuns blavers.

En primer lloc així, aportem una sèrie de proves documentals històriques que avalen la unitat de la llengua catalana. En segon lloc, aportem una sèrie de testimonis històrics, la gran part provinent de fonts valencianes, que avalen la pertanyença del poble valencià a la nació catalana, i la consciència d'aquests il.lustres valencians que citem respecte a tal pertanyença. En tercer lloc, en fi, aportem una sèrie de contraargumentacions que es poden fer front a alguns dels llocs comuns blavers.

<< | Índex? | >>

Retrieved from https://www.antiblavers.org/Main/Argumentacions
Page last modified on August 07, 2006, at 08:24 PM