#41 16-02-2014 18:21:34

TirantLoNegre
Membre

Re: Diari de la Independència de Tirant

El President Artur Mas ha escrit un article que s'ha publicat arreu del món, que copie i pegue ací:


President Artur Mas escrigué:

It is a fundamental principle of European democracy that the great issues of public interest, indeed of the future of the state, can and must be resolved by the wishes of the

The people of Catalonia- one of Europe’s old-est nations- want and deserve the opportunity to decide for themselves whether to become a new state within Europe.
The majority of Catalonia’s citizens have made clear, in elections and public demon-
strations, that they want to vote on their own future. A million and a half men, women and children took to
the streets last September, joining hands to symbolise their solidarity and freedom, as the Baltic peoples did in 1989. No true democrat can ignore or deny the power of that popular will. As mandated by our voters, the Catalan Government and most opposition parties have together decided to hold a popular vote on self-determination on 9 November 2014.

El poble de Catalunya, una de las nacions més antigues de l'est d'Europa - vol i destija tenir l'oportunitat de poder decidir si ser un nou estat a dins d'europa.

La majoria del poble català, ha deixat clar, en eleccions o en demostracions populars, que volen votar el seu futur. 1,5 milions d'homes, dones i nens que van prendre el carrer el darrer Setembre, unint les mans per simbolitzar la seva solidaritat amb la llibertat, com van fer el pobles baltics l'any 1989. Cap demòcrata no pot obviar o negar el poder de la voluntat popular. Com a mandat dels votants, el govern de Catalunya i la majoria de partits a l'oposició han deciddit unir-se per convocar en Referèndum d'Autodeterminació al poble, el dia 9 de Novembre. 


Catalonians will be asked a two-part question: “Do you want Catalonia to be a state? If so, do you want Catalonia to be an independent state?” No-body has anything to fear from these simple questions, except
perhaps those who want to pretend that the wishes of the people should be ignored.

Els catalans seran preguntats sobre una questió que té dues parts: "Vol que Catalunya esdevingui estat? i si ho vol, Independent?" Ningú té res a témer per aquesta questió tan simple. només potser, aquells que pretenen que el desig del poble sigui ignorat.

The relationship between Catalonia and Spain is not what it might be. Our political rights within Spain, enshrined in our Statute of Autonomy agreed with the Spanish Parliament and later endorsed by a referendum in 2006, were unilaterally revoked by a contested Spanish court ruling in July 2010.

La relació entre Catalunya i Espanya no és com ha de ser. El nostres drets polítics dins Espanya, consagrats en el nostre estatut d'autonomia acordat amb el parlament espanyol i posteriorment aprovat en Referèndum el 2006, va ser unilateralment revocat per una sentència judicial espanyola al 2010

My government, with the support of 65% of the Catalan Parliament, plans a referendum that will be conducted openly, transparently and peacefully. We regret that the Spanish Government’s response so far has been hostile, but we must all stay true to the universal values that lie at the heart of Europe – to quote
from the EU Treaty, “the inviolable and inalienable rights of the human person, freedom and democracy.

El meu govern, amb el suport del 65% del Parlament de Catalunya, planteja un referèndum que serà dut a terme de manera oberta, transparent, i pacìfica. Lamentem de fa temps, que la resposta del govern espanyol ha estat hostil, però nosaltres hem de continuar en la veritat dels valors universals que romanen al cor d'Europa - cita del tractat europeu - "els inviolables i inalienables drets humans, de llibertat i democràcia.   

”The Catalan people’s desire for a vote on our future will not simply go away, even if it is ignored.
Any effort to mute or deny the will of the Catalan people will fail. We will do what we can to promote a calm and common sense discussion with EU member states and the European institutions about how a
choice by the Catalan people to pursue their own state should be implemented.

El desig de votar pel seu futur, del poble Català, no pot desaparéixer, inclús sent ignorat. Qualsevol esforç per denegar o canviar el desig del poble Català no tindrà èxit. Farem tot el possible per promoure una discusió amb calma i seny amb els estats membres i les institucions europèes, sobre cóm s'hauria d'implemenentar, mitjançant unes el.leccions per ser un nou estat a Europa, a través d'una consulta al poble català.

Uncertainty is disruptive, and does not serve anyone’s interests. We are confident that pragmatic and creative solu-
tions can be found, as long as we start from the premise that the democratically expressed will of the people is paramount.


La incertesa és perjudicial, i no serveix als interessos de ningú. Estem segurs que podem trobar una solució pragmàtica i creativa, sempre que es parteixi de la premissa que la voluntat democràticament expressada dels pobles és fonamental.

Catalonia is a part of Europe, and Catalans are European. Twelve centuries ago, Charle Magne established us as the southern march of his empire. We want to play our full part in a peaceful and prosperous European Union, which we joined three decades ago. We are committed to maintain and implement common EU laws and regulations. We will celebrate and protect the cosmopolitan diversity of both our
people and of Europe at large.

Catalunya és una part d'Europa, i els catalans són europeus. Fa dotze segles, Carle Magne ens establir com la marxa del sud del seu imperi. Volem complir la nostra part completa en una Unió Europea pacífica i pròspera, que ens uneix desde fa tres dècades. Estem compromesos a mantenir i aplicar les lleis i reglaments comuns de la UE. Anem a celebrar i protegir la diversitat cosmopolita tant de la nostres
persones i d'Europa en general.


We will strive to support a common European approach to resolving problems, including the Euro and the health of the European economy. And we will always be good neighbours to those across our borders, including our Spanish friends, ready to assist in time of need.

Farem tot el possible per donar suport a un enfocament europeu comú per a la resolució de problemes, inclòs l'euro i la salut de l'economia europea. I sempre serem bons veïns als quals a través de les nostres fronteres, incloent als nostres amics espanyols, preparats per ajudar en temps de necessitat.


There is no doubt that the 9 November referendum on the future of Catalonia, coming as it does on the anniversary of the fall of the Berlin Wall, presents many challenges for Catalonia, for Spain and for
the European Union. But it cannot be wished away. With calm, with good sense, and with a pragmatic political outlook, the referendum and any subsequent transition is an opportunity for Europe to once
again demonstrate to the rest of the world its great qualities and capacities for addressing challenges peacefully, democratically, and in the spirit of freedom that lies at the heart of our continental union

No hi ha dubte que el referèndum del 9 de novembre sobre el futur de Catalunya, venint com ve en l'aniversari de la caiguda del Mur de Berlín, presenta molts desafiaments per a Catalunya, per a Espanya i per la Unió Europea. Però no pot ignorar-se. Amb calma, amb seny, i amb una perspectiva política pragmàtica, el referèndum i qualsevol posterior transició és una oportunitat per a Europa, que d'una vegada tornarà a demostrar a la resta del món les seves grans qualitats i capacitats per fer front als desafiaments de manera pacífica, democràtica, i en l'esperit de llibertat que es troba al cor de la nostra unió continental

Última edició per TirantLoNegre (17-02-2014 21:24:14)


___________________________________________________________________________________________
http://acatalunyallenguavehicularelcatala.blogspot.com/
Ramon Muntaner, Crònica, cap. CCXCVI:
«E divenres matí venc, la gràcia de Déu,de bona pluja, que pres tot Aragon e Catalunya e Regne de Valencia e de Murcia e durà entrò per tot lo dicmenge tot dia»

Desconnectat

 

#42 23-03-2014 01:28:50

Almogaver_cat
Membre

Re: Diari de la Independència de Tirant

NO COMMENT !!!

http://youtu.be/84niw5mYoXk     neutral

( L’espot s'emetrà durant el partit de demà a les televisions de Regne Unit, França i Ejpanistan. )

Última edició per Almogaver_cat (23-03-2014 01:55:03)

Desconnectat

 

#43 11-04-2014 19:55:42

TirantLoNegre
Membre

Re: Diari de la Independència de Tirant

A dins la fase final que ens ha de dur a la Consulta del 9-N s'han produït certs moviments interessants que caldria comentar.

D'una banda tenim la darrera exposició al congrés espanyol del tema de la Consulta sobre la Sobirania de CAT, per part de 3 parlamentaris catalans (Jordi Turull - CiU-, Marta Rovira -ERC- i Joan Herrera - ICVerds)... i dic exposició perquè no es pot dir d'una altra manera, car en un principi es tractava d'una proposta, però que tothom sabia que seria rebutjada...total, que els nostres parlamentaris han anat a fer un tomb en AVE a los "Mandriles" i a petar una mica la xerrada al congrés espanyol.

D'altra, tenim que aquesta proposta ha estat rebutjada pel congrés espanyol, amb només 47 vots a favor i una abstenció. Curiosament, els diputats botiflers dels Socialistes catalans han votat al costat dels Fatxes espanyoleros. Per això ja s'han guanyat el nom "PPSoez Català" i el seu cap "Pere Navarro" se'l coneix com "Pere Cagarro" al Twitter, amb molt de carinyo.

I d'altra banda i haurien les reaccions inmediates després del rebuig del Congrés espanyol a la Consulta. De fet, el mateix rebuig està provocant que la fàbrica d'independentistes creixi i creixi sense parar. De fet, la premsa catalana no para de rajar sobre les opinions d'alguns dels pares de la Constitució, com Herrero de Miñón, que reconeixen que Catalunya és una nació i que s'han de fer disposicions adicionals a la Constitució espanyola per a reconeixer-ho i per blindar la questió catalana. Naturalment, aquests articles i opinions tan obertes no apareixen en la premsa espanyola.

I aquí a Catalunya les primeres reaccions al rebuig...el President Mas s'en va a França i ofereix una entrevista a Le Figaró que no té desperdici... En poques paraules, li pregunten si hi ha una majoria independentista a Catalunya i ell contesta que creu que si però que per estar segur s'ha de recorrer a la democràcia i per tant a la Consulta per conéixer exactament què és el que opina la majoria del poble català. I com que el govern d'Espanya no ens deixa preguntar-ho "haurem de recorrer a les eleccions plebiscitàries...".

I ves per on que aquí, la Presidenta del PP català, l'Alicia Sanchez Camacho li diu que s'en oblidi de fer consultes perquè el congrés d'espanya ja li ha dit que no. I la Vicepresidenta del govern espanyol, Saenz de Santa Maria rebla que unes plebiscitàries no tenen cabuda i que tampoc ens la deixaran fer.

I pel mig, el govern català demanant als ajuntaments les dades del Padró per fer un cens, L'Indescat i la Diputació de Tarragona que ja han dit que ajudaran el govern en el que calgui respecte a aquest cens.

Total, que aquí els catalans estem preparats per anar el dia 9-N a les urnes o a les plebiscitàries o al que calgui per tal de treuren's de sobre aquesta feixuga i estrambòtica cosa anomenada Espanya.

Total, que tenim d'una banda "ruido de sables" i per l'altra gent a Espanya que ja comença a fer propostes de cara a una 3ª via per mitigar el sobiranisme incipient.

A vore com ens va d'aquí al 9-N.


___________________________________________________________________________________________
http://acatalunyallenguavehicularelcatala.blogspot.com/
Ramon Muntaner, Crònica, cap. CCXCVI:
«E divenres matí venc, la gràcia de Déu,de bona pluja, que pres tot Aragon e Catalunya e Regne de Valencia e de Murcia e durà entrò per tot lo dicmenge tot dia»

Desconnectat

 

#44 07-09-2014 14:45:11

TirantLoNegre
Membre

Re: Diari de la Independència de Tirant

Hola macos! ja estem arribant al final. Tots coneixeu la situació actual, i si no esteu assabentats us faig saber que estem apunt per l'11S. El cas Pujol ha tingut efecte Boomerang, i en comptes de provocar la sensació q el procés s'ha acabat s'ha prodüit l'efecte contrari. La gent s'adona q l'Estat i els Pujol han estat en connivència. Les Oligarquies del Palco del Bernaveu ben avingudes amb les oligarquies catalanes q estan en contra del procés de Independència (empresaris del Cava, Banquers, etc... l'òrbita burgesa catalana).

Els catalans estem tope contents que l'estat tregui tota la merda possible abans de que iniciem les bases per a un nou pais. I encara ha de sortit més merda, per la raó que us explicaré més endavant. Quedeu-vos amb això...S'ha de treure tota la merda possible abans del 9-N.

Però no tot són flors i violes. El consulat americà a Barcelona ha fet un escrit als seus ciutadans desplaçats al Principat advertinit-los que el 10 i 11 S, tot i ser un procés pacífic, poden haver-hi aldarulls. Això fa pensar que USA té informació de primera mà. El més probable és que els SS de Ehpanya hagin advertit l'ambaixada americana que aquell dia poden passar coses. El que voldria dir que el més probable és que ES infiltri gent a les manifestacions per provocar aldarulls i que a la llum del món es vegi el procés com una cosa bruta que s'hauria d'intervenir...Sí amics. He dit intervenir.

Supose que arribats a aquest punt us esteu preguntant què vol dir intervenir. Si heu llegit el meu altre fil sobre el "Conflicte a la Sèrbia...en 5 anys.." sabreu de l'operació E.s.t.e.l.a. Un .c.o.r.o.n.e.l retirat avisa que els mimetitzats estan preparant una operació a CAT. Tot té sentit. Fixeu-vos:

- El govern CAT demana la transferència del govern ES per fer un Referèndum. El govern ES es nega.
- El govern CAT prepara una llei de Consultes no refrendàries segons article 122 de l'Estatut. Aquesta llei, es posa a prova al CGE que l'aproba per la mínima. Això dona llum verda al President per tal de convocar la Consulta.
- El govern d'Ehpanya avisa a Mas que tant aviat com s'aprobi la llei, aquesta serà impugnada pel TC. El conseller Homs es pregunta "com sap S.a.e.n.z d.e S.a.n.t.a.m.a.r.i.a la rapidesa amb la que actuarà el TC".
- S'espera que la llei s'aprobi a principis d'Octubre. S'espera que el dia 9.O Mas convocarà la consulta (la llei especifica un marge de 30 dies entre la convocatòria i la Consulta). S'espera que el 12-O, el TC impugni la llei i per tant la Consulta.
- Entre el 12-O i el 17-O s'espera una reunió dels partits catalans Pro-Consulta, per decidir quin és el següent pas. Si els partits decideixen passar-se pel forro el TC i continuar amb la Consulta....Què pot passar?

Parlàvem que "S'ha de treure tota la merda possible abans del 9-N"...Tots heu llegit el meu fil de "Conflicte a la Sèrbia...en 5 anys.." a on parle d'una operació amb nom  E.s.t.e.l.a. Un .c.o.r.o.n.e.l retirat apunta q sap de bona font q el 20-O es produirà la Intervenció a CAT per part de les F.F A.A ES. Aquesta s'ha de produïr sota certes condicions. R.A.J.O.Y no vol apareixer treient urnes el 9-N perquè internacionalment seria força criticat (la foto treient urnes seria molt forta i criticada internacionalment).

Per això s'adelantarà, aprofitant q tota la política catalana està corrupta (cas Pujol, cas Palau, etc...) suspendrà l'autonomia del Principat i explicarà a la ciutadania ES i al mon que era la millor manera de parar la situació corrupta, q els polítics catalans han provocat, perquè no quedin impunes, i q la Consulta, a banda de ser il.legal, és l'excusa d'aquests corruptes per ensarronar el País.

Macos, tot pinta que no hi haurà consulta ni eleccions plebiscitàries. El 20-O és la clau.

Última edició per TirantLoNegre (07-09-2014 14:50:06)


___________________________________________________________________________________________
http://acatalunyallenguavehicularelcatala.blogspot.com/
Ramon Muntaner, Crònica, cap. CCXCVI:
«E divenres matí venc, la gràcia de Déu,de bona pluja, que pres tot Aragon e Catalunya e Regne de Valencia e de Murcia e durà entrò per tot lo dicmenge tot dia»

Desconnectat

 

#45 22-10-2014 21:37:53

TirantLoNegre
Membre

Re: Diari de la Independència de Tirant

Macos! Ha passat el dia 20 i encara no ens han atacat.

Mentres tant, tal i com vaig dir, els partits van reunir-se en la setmana del 12 al 17-O per intentar decidir si fer la Consulta passant-se pel forro el TC. Malauradament s'ha esmicolat la unitat del procés en veure que el President Mas no vol portar-la a terme.

La suspensió del TC a la llei de consultes, les amenasses de Llanos de Luna als funcionaris, enviant-los per carta les consequències que els suposaria donar suport a una Consulta il.legal, etc...tot plegat, ha fet recular el President.

Però com que la consulta era una promesa electoral, en Mas s'ha tret una Consulta 2.0 anomenada "Procés Participatiu" que consisteix en posar les urnes, sense cens electoral, però amb registre de persones en el mateix moment en que van a votar. I sembla ser que el govern d'Espanya no farà res per aturar-la...Per contra, tots els partits sobiranistes (ERC, CUP) han decidit donar suport al procés participatiu, això sí, exigint a Mas que convoqui eleccions plebiscitàries. I d'altra banda, IcV (els ecopastanagues de Joan Herrera) han escenificat la ruptura interna (en Joan Herrera ha dit que ell no anirà a votar, però d'altres al seu partit han dit el contrari)...Tot plegat un bon follon!

Conclusió, els partits ProConstulta exigéixen a Mas que convoqui eleccions ja, i en Mas només las convocarà si es fa una Llista única en la que ell sigui el Cap de Llista - Cosa que serà del tot impossible, car els partits a l'esquerra IcV i CUP ja han dit que es neguen, i ERC encara està en coverses, però és poc probable.

La conclusió a la que arribem els catalans és que en Mas, donat que les darreres enquestes no li donen prou majoria per reeditar la Presidència, no vol deixar el poder i no convocarà eleccions fins al 2016. I durant aquests 2 anys, probaria la Sociovergència amb el PSC per aguantar el govern...A menys que finalment ERC decidís donar suport al President, i quí sap si fer la llista única.

En el cas improbable que Convergència i ERC féssin llista i es fessin eleccions properament, aquesta seria per proclamar la DUI, però les darreres enquestes de La Razón no donen prou majoria al bloc independentista (CDC, ERC, CUP) i per tant és una incògnita el que passaria en unes eleccions catalanes. A més està la irrupció de PODEMOS, també a Catalunya, que arreplegarà un bon grapat de vot unionista, i també de votants de l'esquerra, ja sigui IcV o CUP.

Diguem que en no haber-hi Consulta, els catalans independentistes ens hem quedat amb el sobre a la mà i continuem esperant...Però amb ganes d'anar a la Consulta 2.0 per expresar-nos, tot i que no servirà de res.

La resta de Catalans, els que volen un Estat però no independent (Federalistes-Confederalistes...vot transversal del PSC, Unió, IcV i potser algun altre partit més), hauran d'esperar per poder expresar-se (no s'espera pas que aquesta gent vagi a votar a la Consulta 2.0).

Personalment, crec que els independentistes (#Sí a l'estat i @Sí a la Independència) no som prou majoria ara per ara (tot i que hem crescut considerablement). El vot del #Sí a l'estat i #No a la independència penso que seria el vot majoritari en un Referèndum de veritat. Descarto que el #No a l'estat sigui gaire rellevant...Però malauradament no ho podrem saber amb certesa fins que no es faci un Referèndum de veritat.

Qui dia passa any empeny!

Última edició per TirantLoNegre (01-11-2014 09:37:30)


___________________________________________________________________________________________
http://acatalunyallenguavehicularelcatala.blogspot.com/
Ramon Muntaner, Crònica, cap. CCXCVI:
«E divenres matí venc, la gràcia de Déu,de bona pluja, que pres tot Aragon e Catalunya e Regne de Valencia e de Murcia e durà entrò per tot lo dicmenge tot dia»

Desconnectat

 

#46 01-11-2014 10:02:05

TirantLoNegre
Membre

Re: Diari de la Independència de Tirant

Macos! han passat coses...

El Govern d'Ehpanya ha impgunat el "Procés Participatiu" al Tribunal Constitucional, aconsellat pel Consell D'estat. Això vol dir que el TC suspendrà també la Consulta 2.0.

El President Mas es pregunta què i a quí suspendran...¿Als voluntaris? es pregunta. No hi ha decret, ni cap llei feta. La VicePresidenta S.A.E.N.Z D.E. S.A.N.T.A.M.A.R.I.A i en R.A.J.O.Y reblen que aquesta consulta si s'escau es encara més greu i antidemocràtica que l'anterior...Tot i això, tothom aquí diu que la Consulta s'acabarà fent i que serà molt difícil d'aturar, tot i estar suspesa pel TC.

D'altra banda, ja ha sortit l'enquesta del CEO (Centre d'Estudis d'opinió) sobre unes hipotètiques eleccions a Catalunya. Si es fessin hui aquests serien els resultats

Això indica que hi ha prou majoria independentista per a fer una DUI al parlament (79 diputats de CiU, ERC i CUP que triplicaria). Inclús 15 diputats d'Unió democràtica, que en principi no eren independentistes, han dit que votaran #SI#SI en el context actual de prohibicions del govern ESP. El nou partit PODEM entraria amb força al parlament català (11 diputats), treient-li vots a IcV-EUiA(perd 5 diputats) i Ciutadans. El PP i el PSC es desplomen.

A més, tenim enquesta sobre la Pregunta/Preguntes a on la Independència guanyaria per golejada: un 49,4% votaria #Sí#Sí, el 12,6% votaria #Sí#No, i el 19,7% es decantaria pel #NO.

Crec que el President MAS hauria de convocar el.leccions ara mateix, encara que no fos President...El País ho necessita. La DUI està cada cop més a prop.


___________________________________________________________________________________________
http://acatalunyallenguavehicularelcatala.blogspot.com/
Ramon Muntaner, Crònica, cap. CCXCVI:
«E divenres matí venc, la gràcia de Déu,de bona pluja, que pres tot Aragon e Catalunya e Regne de Valencia e de Murcia e durà entrò per tot lo dicmenge tot dia»

Desconnectat

 

#47 02-11-2014 19:56:34

TirantLoNegre
Membre

Re: Diari de la Independència de Tirant

Ara.cat escrigué:

Com pot torpedinar el govern espanyol el 9-N?
La principal incògnita és si Rajoy farà servir la policia per impedir que s’obrin els locals de votació


Si, com tot apunta, el Tribunal Constitucional suspèn el procés participatiu del 9-N, la gran incògnita que s’obrirà és si el govern espanyol mourà peça per evitar que es posin les urnes i com pensa fer-ho. Des del Govern tenen clar que la impugnació d’aspectes concrets del procés participatiu, com ara les paperetes amb la pregunta, pot ser esquivada gràcies al compromís dels ciutadans i els més de 40.000 voluntaris que en el moment de la suspensió ja sabran què han de fer diumenge que ve perquè el dispositiu funcioni correctament. Admeten, però, que l’escenari es complicaria i adquiriria una nova dimensió si l’embat de l’Estat puja un graó més i aposta per intervenir l’autonomia amb l’aplicació de l’article 155 de la Constitució o bé la retirada de la competència en Mossos.

Partint de la base que es tracta d’un conflicte polític que el govern espanyol ha volgut emmarcar en l’àmbit judicial, l’actuació de Mariano Rajoy és a hores d’ara imprevisible. Fonts de la Generalitat veuen difícil que s’arrisqui a projectar una imatge d’enduriment contra Catalunya, però també tindria riscos de cara a l’opinió pública espanyola que Rajoy no donés cap instrucció per fer complir la decisió del TC.

Segons les fonts jurídiques consultades, no entra dins de la lògica -almenys acadèmicament parlant- que se suspengui un procés que el mateix Govern ha reconegut que no és una consulta homologable i el funcionament del qual està basat en el voluntariat. Tot i això, si el TC el suspèn, consideren que el govern espanyol podria actuar ordenant als funcionaris que no intervinguin -una ordre fàcil d’eludir tenint en compte que, segons fonts de la Generalitat, enlloc constaran quins voluntaris són funcionaris- i demanant que no s’obrin els col·legis electorals amb l’argument que són edificis municipals o públics.

D’entrada, la delegada del govern espanyol a Catalunya, María de los Llanos de Luna, podria exigir via carta als alcaldes que no cedeixin espais municipals. Entitats com l’Associació Catalana de Municipis i l’Associació de Municipis per la Independència estan disposades a posar-se al capdavant i oferir assessorament jurídic als alcaldes per impulsar el 9-N igualment, tot i que caldria veure si hi ha alcaldes, majoritàriament del PSC, que es fan enrere un cop la suspensió sigui vigent. Davant la més que probable desobediència de la majoria d’alcaldes, el govern espanyol podria arribar a impulsar una ordre judicial perquè els Mossos impedeixin que s’obrin tant els instituts com els edificis municipals. Aquesta ordre l’haurien de donar cadascun dels jutjats territorials de Catalunya sobre els municipis que els corresponen, un tràmit que els juristes veuen farragós i dubten que arribés a temps. El govern de Rajoy, però, també tindria entre les seves possibilitats donar la instrucció a través de l’Audiència Nacional per englobar en una sola ordre tot Catalunya, però els juristes consideren que en aquest cas optaria per encarregar la missió a la Policia Nacional i la Guàrdia Civil.

Els Mossos i la llei

“Per fer complir la llei, no cal que enviïn la Policia Nacional. Ja tenim els Mossos, que la faran complir”, va etzibar ahir via Twitter el líder d’Unió, Josep Antoni Duran i Lleida. De fet, el conseller d’Interior, Ramon Espadaler, va recordar divendres que els Mossos tenen la “plena competència” per garantir l’ordre públic i que en cap cas se’ls posarà en la tessitura de complir o no la llei.

Encara més complicada seria la retirada temporal de competència en Mossos que té la Generalitat, una decisió que hauria de passar pel consell de ministres i per l’aprovació d’un decret. Tot, però, des del punt de vista jurídic. Des del polític, tot és imprevisible.


___________________________________________________________________________________________
http://acatalunyallenguavehicularelcatala.blogspot.com/
Ramon Muntaner, Crònica, cap. CCXCVI:
«E divenres matí venc, la gràcia de Déu,de bona pluja, que pres tot Aragon e Catalunya e Regne de Valencia e de Murcia e durà entrò per tot lo dicmenge tot dia»

Desconnectat

 

#48 04-11-2014 21:33:37

TirantLoNegre
Membre

Re: Diari de la Independència de Tirant

Macos! estem a 5 dies del 9N...Finalment el TC s'ha pronunciat suspenent també el "Procés Participatiu".

El govern Mas, però, seguirà endavant. Ara la pregunta és, com farà ESP per evitar que es posin les urnes. Teòricament només ho podrà fer policialment...He sentit a la radio com el portaveu del Sindicat de la P.O.L.I espanyola comentava que si el Govern R.A.J.O.Y no fa res d'aquí al 9N es podria arribar a un enfrontament policial i ciutadà.

D'altra banda el Sindicat dels mossos ha exposat que encara no han rebut les ordres de cara al 9N (sembla ser que els Mossos s'ha reunit amb el jutge Vidal per parlar del tema).

A més s'afegeix la presió del PP a sobre dels voluntaris...Els Pperos amenacen amb accions legals a aquells funcionaris que són voluntaris.

Ara mateix no hi ha res clar tot i la intenció de posar les urnes i d'anar a votar. Els voluntaris estan mobilitzats...i el poble també.

Última edició per TirantLoNegre (05-11-2014 18:46:16)


___________________________________________________________________________________________
http://acatalunyallenguavehicularelcatala.blogspot.com/
Ramon Muntaner, Crònica, cap. CCXCVI:
«E divenres matí venc, la gràcia de Déu,de bona pluja, que pres tot Aragon e Catalunya e Regne de Valencia e de Murcia e durà entrò per tot lo dicmenge tot dia»

Desconnectat

 

#49 05-11-2014 19:08:09

TirantLoNegre
Membre

Re: Diari de la Independència de Tirant

A 4 dies del 9N...

Ara per ara, la incògnita més gran és què faran els mossos d'esquadra quan el Fiscal General de l'Estat, amb ordres del Ministre de l'Interior (J.O.R.G.E F.E.R.N.A.N.D.E.Z D.I.A.Z), quan demani tancar els Col.legis Públics (a on es farà el Procés Participatiu) i confiscar les Urnes. Obeiran?

Altra incògnita és si els Mossos es posen al costat del President...Què passaria si el Ministre de l'interior ordenés fer la feina a la P.O.L.I espanyola.

D'altra banda què passaria si la població anés a votar en massa sota l'ombra policial?

El procés segueix viu i els ciutadans tenim ja preparades  les butlletes per si algú les enretirés.

Última edició per TirantLoNegre (05-11-2014 19:11:10)


___________________________________________________________________________________________
http://acatalunyallenguavehicularelcatala.blogspot.com/
Ramon Muntaner, Crònica, cap. CCXCVI:
«E divenres matí venc, la gràcia de Déu,de bona pluja, que pres tot Aragon e Catalunya e Regne de Valencia e de Murcia e durà entrò per tot lo dicmenge tot dia»

Desconnectat

 

#50 05-11-2014 22:45:58

TirantLoNegre
Membre

Re: Diari de la Independència de Tirant

A 4 dies del 9N....

Sembla ser que el Ministeri de l'interior acaba de reforçar la presencia policial de GC i PN amb 1000 agents meś.

A banda, s'ha vist un convoy militar entrant per la NII a l'alçada de la Panadella.

Semblaria que l'Estat ja està prenent posicions...


___________________________________________________________________________________________
http://acatalunyallenguavehicularelcatala.blogspot.com/
Ramon Muntaner, Crònica, cap. CCXCVI:
«E divenres matí venc, la gràcia de Déu,de bona pluja, que pres tot Aragon e Catalunya e Regne de Valencia e de Murcia e durà entrò per tot lo dicmenge tot dia»

Desconnectat

 

#51 06-11-2014 21:15:14

TirantLoNegre
Membre

Re: Diari de la Independència de Tirant

A 3 díes del 9N...

El govern ESP està empaitant els directors de col.legis públics perquè s'acollonin i no obrin el 9N, tant aquells que faran de Centre de Participació com els que no són. La delegada del govern espanyol (L.L.A.N.O.S D.E. L.U.N.A) enviant cartes als directors dels col.legis i instituts amenaçant-los que obrir els locals el 9N aniria en contra de la suspensió de la consulta per part del TC.

El coordinador general de CDC, Josep Rull, dona la cara i rebla El 9N hi haurà urnes i les posarà el Govern

La gent en general estem decidits a anar a votar, encara que el govern espanyol ens fa besarda.

Última edició per TirantLoNegre (06-11-2014 21:32:59)


___________________________________________________________________________________________
http://acatalunyallenguavehicularelcatala.blogspot.com/
Ramon Muntaner, Crònica, cap. CCXCVI:
«E divenres matí venc, la gràcia de Déu,de bona pluja, que pres tot Aragon e Catalunya e Regne de Valencia e de Murcia e durà entrò per tot lo dicmenge tot dia»

Desconnectat

 

#52 07-11-2014 22:28:49

TirantLoNegre
Membre

Re: Diari de la Independència de Tirant

A 2 dies del 9N...

El ministre de Justicia R. C.A.T.A.L.À que de català no té res, diu que si el govern de la Generalitat cedeix el testimoni del Procés Participatiu a la societat civil, el govern ESP no tindrà cap motiu per retirar les urnes.

En Duran i Lleida ha escrit a la seva carta setmanal que la Generalitat faria bé de cedir el testimoni a la societat civil per evitar problemes majors.

La societat civil s'ha pronunciat en contra i vol que sigui el Govern el que continui modulant aquest procés fins el final.

A.L.I.C.I.A S.A.N.C.H.E.Z .C.A.M.A.C.H.O continua amb les amenaces als voluntaris si continuen amb aquest procés, i S.A.E.N.Z D.E .S.A.N.T.A.M.A.R.I-A no li cap al cap que el President situi els ciutadans de Catalunya fora de la legalitat.

I els ciutadans de Catalunya volem estar fora de la legalitat espanyola per anar a votar.

I jo, un Principatí amb arrels valencianes #votarepertu


___________________________________________________________________________________________
http://acatalunyallenguavehicularelcatala.blogspot.com/
Ramon Muntaner, Crònica, cap. CCXCVI:
«E divenres matí venc, la gràcia de Déu,de bona pluja, que pres tot Aragon e Catalunya e Regne de Valencia e de Murcia e durà entrò per tot lo dicmenge tot dia»

Desconnectat

 

#53 08-11-2014 16:06:46

TirantLoNegre
Membre

Re: Diari de la Independència de Tirant

A un dia del 9N...

La societat civil és als carrers de catalunya enganxant troços de plàstic groc als arbres i els estants d'"ARA ÉS L'HORA" repartint diaris per participar.

Mon barri (un de molts de l'area metropolitana, espanyol pels quatre costats, ha rebut bé la iniciativa de la societat civil. No hi han disturbis enlloc. No s'aprecia cap mena de violència als carrers. Només un energúmen cridant no sé què i treient algun plàstic, però poca cosa més.

La fiscalia de Catalunya a petició de la Fiscalia de l'Estat, ha obert un procés de investigació per veure si la utilització de locals Públics per l'event pot constituïr delicte. En principi només és un tràmit (fins que arribi als jutjats), la qual cosa fa que els catalans dubtem si no ens retiraran les urnes demà. Seria increible que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya es reunís un Dissabte per finalment prohibir-nos votar...Però en aquesta Espanya tot és possible.

Última edició per TirantLoNegre (08-11-2014 16:07:19)


___________________________________________________________________________________________
http://acatalunyallenguavehicularelcatala.blogspot.com/
Ramon Muntaner, Crònica, cap. CCXCVI:
«E divenres matí venc, la gràcia de Déu,de bona pluja, que pres tot Aragon e Catalunya e Regne de Valencia e de Murcia e durà entrò per tot lo dicmenge tot dia»

Desconnectat

 

#54 08-11-2014 16:48:16

TirantLoNegre
Membre

Re: Diari de la Independència de Tirant

A un dia del 9N...

Sembla que la Plataforma espanyolista "Libres e iguales" ha tingut una topada amb una manifestació de independentistes bascos a la Plaça de Sant Jaume (BCN) que demanaven millors condicions per als presos...batua l'olla, els bascs del collons podrien haber-se quedat a casa...Els catalans no tenim res a veure amb ells. Només ens provoquen més problemes.

No volem bascos al procés...Fora! el Procés ha de ser net. No volem gent amb banderes en el moment de la votació.


___________________________________________________________________________________________
http://acatalunyallenguavehicularelcatala.blogspot.com/
Ramon Muntaner, Crònica, cap. CCXCVI:
«E divenres matí venc, la gràcia de Déu,de bona pluja, que pres tot Aragon e Catalunya e Regne de Valencia e de Murcia e durà entrò per tot lo dicmenge tot dia»

Desconnectat

 

#55 08-11-2014 17:28:29

TirantLoNegre
Membre

Re: Diari de la Independència de Tirant

A un dia del 9N...

Sembla que l'iniciador de l'agressió a la Plaça de Sant Jaume ha estat un espanyolista vingut de fora. Hauria robat una estelada a una nòia i tots els bascos s'han posat a cridar consignes en basc. Els espanyolistes han començat a cridar "asesinos! asesinos"...total, un merdé.

De tota manera continuo dient que no necessitavem els bascos en aquest procés. Per mi que marxin. Encara la liaran més.


___________________________________________________________________________________________
http://acatalunyallenguavehicularelcatala.blogspot.com/
Ramon Muntaner, Crònica, cap. CCXCVI:
«E divenres matí venc, la gràcia de Déu,de bona pluja, que pres tot Aragon e Catalunya e Regne de Valencia e de Murcia e durà entrò per tot lo dicmenge tot dia»

Desconnectat

 

#56 08-11-2014 17:39:56

TirantLoNegre
Membre

Re: Diari de la Independència de Tirant

A un dia del 9N...

El col.lectiu "Ara és l'hora", format per voluntaris de l'ANC, Omnium i d'altres plataformes sobiranistes, denuncia en un comunicat que els membres i treballadors de la campanya "Ara és l'hora" estan sent victimes d'un boicot telefònic amb desenes de milers de trucades amb l'unic objectiu de bloquejar-ne les comunicacions.

Aquest tipus d'atac no ho pot fer qualsevol. Es necessita d'una preparació i uns recursos tècnics fora de l'abast de qualsevol.


___________________________________________________________________________________________
http://acatalunyallenguavehicularelcatala.blogspot.com/
Ramon Muntaner, Crònica, cap. CCXCVI:
«E divenres matí venc, la gràcia de Déu,de bona pluja, que pres tot Aragon e Catalunya e Regne de Valencia e de Murcia e durà entrò per tot lo dicmenge tot dia»

Desconnectat

 

#57 09-11-2014 10:21:15

TirantLoNegre
Membre

Re: Diari de la Independència de Tirant

Dia 0...

He rebut un missatge indicant que ja s'han obert els punts de votació.

Es comencen a formar les primeres cues...Gent rient, i.l.lusió, llibertat.

La Presidenta d'UPyD demanda al conseller Espadaler i la consellera Rigau, i demana a la Fiscalia que aturi el 9N.

El Fiscal demana als mossos d'esquadra que identifiqui els responsables del 9N

Hi han un centenar d'observadors internacionals, entre ells 8 del Parlament Europeu:

La delegació la formen:

-Izaskun Bilbao, vicepresidenta del grup Alde al Parlament europeu i eurodiputada del PNB

-Mark Demesmaeker, eurodiputat del grup Conservadors i Reformistes Europeus i membre del partit flamenc Nova Aliança Flamenca

-Ian Dunkan, eurodiputat del Grup Conservadors i Reformistes Europeus i membre del Partit Conservador Britànic

-Jill Evans, eurodiputada del grup Els Verds/Aliança Lliure Europea i membre del Partit Gal·lès (Plaid Cymru)

-Gérard Onesta, membre del Consell Regional de Migdia-Pirineus i del partit Europa Ecologia, de la família del Partit Verd europeu

-Valter Mutt, diputat suec i membre del Partit Verd

-Peter Vilfan, diputat del Parlament d'Eslovènia, del partit Aliança d'Alenka Bratusek

-Bernard von Grunberg, diputat al Parlament de Renània del Nord-Westfàlia pel Partit Socialdemòcrata Alemany (SPD)

Un centenar d'observadors internacionals d'organismes no governamentals, coordinats per la Comissió Internacional de Ciutadans Europeus (ICEC),  també són a Barcelona per seguir el 9-N i explicar al món com s'ha desenvolupat.

Provenen de nacions sense estat com Escòcia, Flandes, el Vèneto o Euskadi i no estan acreditats com a observadors perquè no representen organismes oficials, sinó únicament entitats socials i polítiques. Aquest matí, però, han tingut una reunió informal amb representants del govern català.

Última edició per TirantLoNegre (09-11-2014 10:22:03)


___________________________________________________________________________________________
http://acatalunyallenguavehicularelcatala.blogspot.com/
Ramon Muntaner, Crònica, cap. CCXCVI:
«E divenres matí venc, la gràcia de Déu,de bona pluja, que pres tot Aragon e Catalunya e Regne de Valencia e de Murcia e durà entrò per tot lo dicmenge tot dia»

Desconnectat

 

#58 09-11-2014 14:34:13

TirantLoNegre
Membre

Re: Diari de la Independència de Tirant

Dia 0...Dades de participació a CAT segons la VicePresidenta Ortega...

Dades de participació a CAT a les 13:00 són 1.142.910 persones (només en 4 hores de participació)

Alt Pirineu 13389
BCN 693914
CAT Central 112770
Girona 142707
Lleida   64291
Tarragona 82747
Terres de l'Ebre 33092

Disculpeu si m'equivoque en alguna xifra però és força aproximat. De moment això és espectacular.

Cues a les ciutats de París, Londres, Milà, Brusel.les i Nova york... En que l'organització ha quedat desbordada.

Última edició per TirantLoNegre (09-11-2014 20:07:52)


___________________________________________________________________________________________
http://acatalunyallenguavehicularelcatala.blogspot.com/
Ramon Muntaner, Crònica, cap. CCXCVI:
«E divenres matí venc, la gràcia de Déu,de bona pluja, que pres tot Aragon e Catalunya e Regne de Valencia e de Murcia e durà entrò per tot lo dicmenge tot dia»

Desconnectat

 

#59 09-11-2014 19:33:45

TirantLoNegre
Membre

Re: Diari de la Independència de Tirant

Dia 0...

Dades participació a CAT a les 18:00 hores, segons Joana Ortega: són 1.977.531 persones

Alt Pirineu i Aran 21768
BCN 1.228.940
CAT Central 186.991
Girona 232458
Lleida   112685
Tarragona 139374
Terres de l'Ebre 55315

Els col.legis es tanquen a les 21:00.

Última edició per TirantLoNegre (09-11-2014 19:42:58)


___________________________________________________________________________________________
http://acatalunyallenguavehicularelcatala.blogspot.com/
Ramon Muntaner, Crònica, cap. CCXCVI:
«E divenres matí venc, la gràcia de Déu,de bona pluja, que pres tot Aragon e Catalunya e Regne de Valencia e de Murcia e durà entrò per tot lo dicmenge tot dia»

Desconnectat

 

#60 09-11-2014 20:18:57

TirantLoNegre
Membre

Re: Diari de la Independència de Tirant

Dia 0...

Valoració d'alguns polítics a les 20:00-20:30 hores...Els col.legis tanquen però la gent que queda per votar ho podrà fer fins a les 21:00.

Valoració d'Ester Niubó (PSC): és insostenible. Esperem que es posi el comptador a 0 i el govern català i espanyol es posin a dialogar el més aviat possible. Els ciutadans CAT volem un canvi en la nostra relació amb l'estat espanyol i esperem que es plantegi un Referèndum el més aviat possible...bla bla bla

Montserrat Roca (Unió): Dades de participació rotundes. Aquest diumenge marca un abans i un després. El govern de Madrid ha de deixar d'enrocar-se i no pot continuar delegant sa responsabilitat política en els tribunals. hui, ha estat un clam de la societat catalana...El senyor Rajoy ha ridiculitzat aquesta jornada i nosaltres creiem que no té motius, per organització de l'event, voluntariat, bla bla bla que ha fet que aquesta convocatoria sigui un èxit rotund...Aquest clam de canvi que els CAT llancem al món...bla bla blaha

Oriol Junqueras(ERC): un dia muy importante, tenemos un Estado independiente por construir, hoy 9N sido un triunfo de la libertad de los ciudadanos de CAT...Son unos resultados extraordinarios que desbordan lo que teníamos pensado...testimonio de la alegría y esperanza...Bla bla bla..Si fos President de la Gene treballaria per avançar de forma decidida per avanḉar cap a la independència del nostre País.

Mercè Conesa (CDC): satisfacció per la celebració d'aquesta jornada i agraïment a la ciutadania, els voluntari/ries, entitats, col.laboradors i partits polítics per la seva feina desinteressada. El poble de CAT volia pronunciar-se sobre el seu futur. Som els CAT els que hem decidit que el 9N sigui un dia important per al nostre futur...de l'altíssima participació..ciutadants i ciutadanes que han volgut expresar com volen el seu país...bla bla bla

CUP: que ningú s'apunti els vots d'avui, ningú, ni tan sols el govern que si no fos per la ciutadania s'hagués fet enrera...No ens aturarem, no pararem fins que el conjunt de Països Catalans tornem a ser lliures...bla bla bla bla...

Desde el Born, l'ANC, Omnium, i d'altres: crits de In Inde Indepèndecía!  In Inde Indepèndecía!

Ministre de Justicia d'Espanya(Rafael Català): simulacro de propaganda inútil y estéril en que Artur Mas esconde su fracaso ....España es un regimen democrático que garantiza la neutralidad y la imparcialidad...El proceso se ha llevado al margen de cualquier marco jurídico, incluso el catalán...Ni si quiera se ha garantizado la igualdad de todos los catalanes...La fiscalía general del estado continua recabando datos de las múltiples denuncias en CAT...para ejercer las responsabilidades que correspondan.

President MAS a les 22:45 hores: agraïment molt especial als voluntaris/ries que s'han mobilitzat, gràcies a ells/elles ha estat possible el que hem viscut avui, sense ells no ens hauríem sortit...Gràcies per la seva generositat, sentiment de País, actitut generosa...d'ells depenia que la jornada d'avui fos un èxit. Agraïment als centenars d'ajuntaments i corporacions locals que s'han posat al servei d'aquest procés, i a les entitans i teixit social que ho han fet possible,...i als clarament més de 2 mililons de persones que han votat...en les condicions en que ho hem fet és un èxit total...Gran lliçó de democràcia...Pas de gengant...Gràcies per decidir el futur polític d'aquest País votant...Simbiosi entre entitats associatives, persones i institucions públiques que demostra que quan anem junts avancem més i millor... Catalunya ha deixat molt clar que volem gobernar-nos a nosaltres mateixos...Que ningú oblidi això, i especialment a l'estat espanyol, volem decidir el nostre futur polític, totes les nacions tenen dret a decidir el seu futur, els estats democràtics madurs respecten i fan possible exercir aquest dret,...Volem decidir el nostre futur pacíficament i procurant el bé del conjunt (referint-se a Espanya). Aquest 9N és una fita inoblidable que serà recordada a la història de Catalunya.

Carme Forcadell: avui els catalans, deprés de 300 anys, hem agafat la torxa d'aquells que van lluitar per la nostra llibertat. Avui els catalans hem deixat de ser un poble messell...avui som un poble sobirà.

Els diaris internacionals es fan resó: NewYork Times, Bloomberg, Finantial Times, Le Monde, Le Figaro, El Corriere della Sera ...Els catalans desafien el Constitucional i emeten un vot desafiador...

Última edició per TirantLoNegre (09-11-2014 23:35:09)


___________________________________________________________________________________________
http://acatalunyallenguavehicularelcatala.blogspot.com/
Ramon Muntaner, Crònica, cap. CCXCVI:
«E divenres matí venc, la gràcia de Déu,de bona pluja, que pres tot Aragon e Catalunya e Regne de Valencia e de Murcia e durà entrò per tot lo dicmenge tot dia»

Desconnectat

 

Peu del fòrum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB

Creative Commons License © 2004-2011 Antiblavers.org i altres contribuïdors | visites
Aquesta obra està subjecta a una Llicència de Creative Commons, tret d'on s'indique el contrari.
Funcionant gràcies a PmWiki, PunBB, Coppermine, PHP, MySQL, Apache i GNU/Linux.