From Antiblavers

Main: Blaverisme i Falles

lang: ca

<< | Índex? | >>

Blaverisme i Falles

Per parlar simplement de l’etapa final del franquisme i la Transició vagen per davant aquestes evidències que demostren l'estreta connexió entre el naixement de l'anticatalanisme al País Valencià i el món faller:

Anticatalanisme subtil
Anticatalanisme subtil en les explicacions de les Falles

I encara es podria afegir més. Molt més, especialment des de 1991, any en què els regionalistes blavers passen a controlar la Junta Central Fallera.

<< | Índex | >>

Retrieved from https://www.antiblavers.org/Main/BlaverismeIFalles
Page last modified on April 02, 2010, at 09:28 PM