Descarregueu  el navegador Mozilla Firefox, per a una visualització web millor i més segura
Descarregueu l'Adobe Reader, per a documents PDF

Main.PartitsPolíticsISindicats History

Hide minor edits - Show changes to output

December 08, 2015, at 10:37 AM by 81.202.147.226 -
Changed line 73 from:
[[#poble_democràtic]]
to:
[[#poble_democratic]]
March 31, 2015, at 11:42 PM by 84.126.87.154 -
Added lines 15-16:
# [[#som_valencians|Som Valencians]]
# [[#poble_democratic|Poble Democràtic]]
Changed lines 49-52 from:
# [[#accio_nacionalista_valenciana]]
!!5 - Acció Nacionalista Valenciana (ANV)
Acció Nacionalista Valenciana és un altre partidet blaver fundat en 2013. És un partit amb pocs recursos i pocs militants i simpatitzants, que sembla fruit de la desfeta total del blaverisme arran de la desaparició de coalición Valenciana, i la seua desorientació produïda per aquest fet. S'ha donat a conèixer a base d'unes poques tanques publicitàries i poca cose més.
to:
[[#accio_nacionalista_valenciana]]
!!4 - Acció Nacionalista Valenciana (ANV)
Acció Nacionalista Valenciana és un altre partidet blaver fundat en 2013. És un partit amb pocs recursos i pocs militants i simpatitzants, que sembla fruit de la desfeta total del blaverisme arran de la desaparició de coalición Valenciana, i la seua desorientació produïda per aquest fet. S'ha donat a conèixer a base d'unes poques tanques publicitàries i poca cosa més.
Changed line 57 from:
!!6 - Coalición Valenciana (CV)
to:
!!5 - Coalición Valenciana (CV)
Changed lines 65-71 from:
[[#sindicato_independiente]]
!!7 - Sindicato Independiente (SI)

Entitat que a nivell estatal es diu ANPE, i que aplega funcionaris, bàsicament del sector educatiu. El seu cap actual, anomenat Fermín Palacios, ha estret darrerament moltíssim els vincles amb Juan García Sentandreu, cap del partit ultrablaver CV, com acabem de veure, fins al punt que en la manifestació blavera del 27 de novembre de 2004, anava a la seua dreta.

[[http
://www.anpe.es/|Pàgina web de Sindicato Independiente]]
to:
[[#som_valencians]]
!!6 - Som Valencians (SV)

Som Valencians és un partit creat a finals de 2014 ó principis de 2015 que té una línia moderada de centre-dreta i llegurament nacionalista. Ara bé, és un partit blaver clàssic, en el sentit que opta pel secessionisme lingüístic i defensa València com a entitat sense cap relació amb Catalunya.

[[http://www.somvalencians.org/|Pàgina web
de Som Valencians]]

\\
[[#poble_democràtic]]
!!7 - Poble Democràtic (Poble)

Informació extreta de la Viquipèdia
: "En llengua valenciana i oficialment, Poble Democràtic (POBLE), i en català Poble Democràtic, és un partit polític valencià nascut l'any 2013[1][2][cal citació]. Es defineix com un projecte polític de proximitat i proposa una estructura interna plenament horitzontal, sense cap jerarquia. Aquest partit té previst presentar-se a les eleccions municipals i a les autonòmiques del 2015 com una opció política alternativa i innovadora".

Igual que l'anterior partit, sembla ser un partit de centre-dreta i lleugerament nacionalista, però amb un ideari clarament blaver.

[[http://www.poble.org/va/|Pàgina web de Poble]]

\\
[[#sindicato_independiente]]
!!8 - Sindicato Independiente (SI)
Added line 13:
# [[#accio_nacionalista_valenciana|Acció Nacionalista Valenciana]]
Changed line 41 from:
!!3 - Renovació Política
to:
!!3 - Renovació Política
Added lines 47-53:
# [[#accio_nacionalista_valenciana]]
!!5 - Acció Nacionalista Valenciana (ANV)
Acció Nacionalista Valenciana és un altre partidet blaver fundat en 2013. És un partit amb pocs recursos i pocs militants i simpatitzants, que sembla fruit de la desfeta total del blaverisme arran de la desaparició de coalición Valenciana, i la seua desorientació produïda per aquest fet. S'ha donat a conèixer a base d'unes poques tanques publicitàries i poca cose més.

[[http://accionacionalistavalenciana.blogspot.com.es/|Pàgina web d'Acció Nacionalista Valenciana]]

\\
Changed line 55 from:
!!4 - Coalición Valenciana (CV)
to:
!!6 - Coalición Valenciana (CV)
Changed line 64 from:
!!5 - Sindicato Independiente (SI)
to:
!!7 - Sindicato Independiente (SI)
Changed line 12 from:
# [[#identidad_reino_de_valencia|Identidad Reino de Valencia]]
to:
# [[#renovacio_politica|Renovació Política]]
Changed lines 39-45 from:
[[#identidad_reino_de_valencia]]
!!3 - Identidad Reino de Valencia (IRV)
Partit
fundat fa uns anys per dissidents d’UV, defensa un blaverisme tancat i treu uns resultats testimonials cada elecció. A banda d’això fan pràcticament tota la propaganda en castellà. Un dels seus caps és un tal Miguel Zaragozá, president de l’Associació d’Amics de Vicente González Lizondo.

Acabà integrant-se en Coalición Valenciana a principis de gener de 2005
. El seu president, però, Miguel Zaragozà, abandonà CV en abril de 2007, amb greus acusacions cap a Juan García Sentandreu i anà a UV. Aquest partidet tornà a esdevenir independent així i en les eleccions generals de 2008 presentà candidatura.

[[http://www.irv-val.es/index.php?l=es/|Pàgina web d'Identidad Reino de Valencia
]]
to:
[[#renovacio_politica]]
!!3 - Renovació Política
Renovació Política és un partidet
fundat en 2013 per Benjamín Lafarga, que és un personatge poc conegut i del qual se sap poc. És un partit amb pocs recursos i pocs militants i simpatitzants, que sembla fruit de la desfeta total del blaverisme arran de la desaparició de coalición Valenciana, i la seua desorientació produïda per aquest fet.

[[http://renovaciopolitica.wix.com/renovacio-politica|Pàgina web de Renovació Política
]]
May 27, 2012, at 05:41 PM by 84.126.17.103 -
Added line 10:
# [[#espana_2000|España 2000]]
Added lines 19-27:
[[#espana_2000]]
!!1 - España 2000
Aquest partit es pot catalogar d'ultradreta espanyolista. Tanmateix, sempre ha tingut una deriva anticatalanista prou gran. Els darrers anys, desapareguda "Coalición Valenciana", i reduït el GAV a la mínima expressió, podem dir que España 2000 representa el partit polític més anticatalanista a la nostra terra.

Així mateix, el seu líder [[Main/Persones#jose_luis_roberto|José Luis Roberto]] ha tingut una participació en l'anticatalanisme valencià d'ençà que nasqué aquest en la transició.

[[http://www.esp2000.org|Pàgina web d'España 2000]]

\\
Changed line 29 from:
!!1 - Unió Valenciana (UV)
to:
!!2 - Unió Valenciana (UV)
Changed line 40 from:
!!2 - Identidad Reino de Valencia (IRV)
to:
!!3 - Identidad Reino de Valencia (IRV)
Changed line 49 from:
!!3 - Coalición Valenciana (CV)
to:
!!4 - Coalición Valenciana (CV)
Changed line 58 from:
!!4 - Sindicato Independiente (SI)
to:
!!5 - Sindicato Independiente (SI)
June 11, 2011, at 07:39 PM by 84.126.17.103 -
Deleted lines 12-13:
# [[#partido_regional_de_la_comunidad_valenciana|Partido Regional de la Comunidad Valenciana]]
# [[#partido_republicano|Partido Republicano]]
Changed lines 24-25 from:
Tot i la seua feblesa absoluta actual i el seu enfrontament amb altres grupuscles blavers, no han desaparegut del tot i semblen voler presentar-se a properes eleccions.
to:
Tot i la seua feblesa absoluta actual i el seu enfrontament amb altres grupuscles blavers, no han desaparegut del tot. No obstant, en les eleccions autonòmiques i municipals de 2011, anuncià que no es presentava, degut a problemes de militància i solvència econòmica, i el seu president José Manuel Miralles, demanà el vot obertament per al PP.
Changed lines 33-38 from:
Sembla que estaria tramitant una mena d’aliança amb Coalición Valenciana (de qui parlarem tot seguit) i un altre partidet minúscul de la ciutat de València: el Partido Regional de la Comunidad Valenciana.

[[http://www.irv-val.es/index.php/|Pàgina web d'Identidad Reino de Valencia]]

Nota: Aquesta integració, de fet, ja s’ha produït a principis de gener de 2005
. El seu president, però, Miguel Zaragozà, abandonà CV en abril de 2007, amb greus acusacions cap a Juan García Sentandreu i anà a UV.
to:
Acabà integrant-se en Coalición Valenciana a principis de gener de 2005. El seu president, però, Miguel Zaragozà, abandonà CV en abril de 2007, amb greus acusacions cap a Juan García Sentandreu i anà a UV. Aquest partidet tornà a esdevenir independent així i en les eleccions generals de 2008 presentà candidatura.

[[http://www.irv-val.es/index.php?l=es/|Pàgina web d'Identidad Reino de Valencia]]
Changed lines 42-43 from:
Malgrat el desmesurat suport econòmic que va rebre, aquest partit tregué uns resultats ridículs en les eleccions autonòmiques de 2007.
to:
Malgrat el desmesurat suport econòmic que va rebre, aquest partit tregué uns resultats ridículs en les eleccions autonòmiques de 2007. Més ridículs fins i tot (la meitat exacta dels trets en 2007) foren en les eleccions autonòmiques i municipals de 2011. A conseqüència d'això, els dirigents del partit feren un comunicat on deien que suspenien la seua activitat com a partit polític.
Changed lines 47-64 from:
[[#partido_regional_de_la_comunidad_valenciana]]
!!4 - Partido Regional de la Comunidad Valenciana (PRCV)

Xicotet partit, que sols té implantació en la ciutat de València, i que de fet, que nosaltres sapiguem, no s'
ha presentat mai a eleccions. Un dels seus caps visible és l'advocat José Manuel Ricart Lumbreras, conegut activista anticatalanista ja des dels anys de la transició. Va ocupar càrrecs de rellevància en la Conselleria d'Educació en la confusa etapa pre-autonòmica, baix la presidència d'Enric Monsonís.

Aquest partidet va negociar la seua incorporació a Coalición Valenciana. Però a l'igual que altres dirigents blavers, Ricart Lumbreras acabà barallant-se amb Juan García Sentandreu i deixà per tant Coalición Valenciana, en 2007.

\\
[[#partido_republicano
]]
!!5 - Partido Republicano (PR)

Xicotet partit també, que encapçala un ex-regidor socialista a l'Ajuntament de València, Fernando Millán. Aquest partidet es proclama hereu directe del blasquisme en temps actuals. I com a tal, recull tot l'anticatalanisme que destil.lava el blasquisme, i que ja hem comentat. De fet, on sembla que tindria més implantació aquest partidet és en el barri del Cabanyal de la ciutat de València, tradicional feu blasquista a principis de segle.

Tot i ser formalment un partit d'esquerres, no ha tingut cap problema amb juntar-se amb partits d'extrema dreta en actes anticatalanistes, com la darrera manifestació blavera del 27 de novembre de 2004. També sembla que estaria negociant la seua incorporació a Coalición Valenciana. No obstant, el seu cap, Fernando Millán, a principis de 2007 ha abandonat CV.

\\
[[#sindicato_independiente]]
!!6 - Sindicato Independiente (SI)
to:
[[#sindicato_independiente]]
!!4 - Sindicato Independiente (SI)

Entitat que a nivell estatal es diu ANPE, i que aplega funcionaris, bàsicament del sector educatiu. El seu cap actual, anomenat Fermín Palacios,
ha estret darrerament moltíssim els vincles amb Juan García Sentandreu, cap del partit ultrablaver CV, com acabem de veure, fins al punt que en la manifestació blavera del 27 de novembre de 2004, anava a la seua dreta.

[[http://www.anpe.es/|Pàgina web de Sindicato Independiente]]
August 08, 2010, at 09:49 PM by 84.126.17.103 -
Changed lines 37-38 from:
[[http://www.irv.es/|Pàgina web d'Identidad Reino de Valencia]]
to:
[[http://www.irv-val.es/index.php/|Pàgina web d'Identidad Reino de Valencia]]
December 26, 2008, at 11:38 PM by 84.126.17.103 -
Added lines 46-47:
Malgrat el desmesurat suport econòmic que va rebre, aquest partit tregué uns resultats ridículs en les eleccions autonòmiques de 2007.
Changed lines 56-57 from:
Aquest partidet ha negociat la seua incorporació a Coalición Valenciana.
to:
Aquest partidet va negociar la seua incorporació a Coalición Valenciana. Però a l'igual que altres dirigents blavers, Ricart Lumbreras acabà barallant-se amb Juan García Sentandreu i deixà per tant Coalición Valenciana, en 2007.
Changed lines 70-71 from:
Entitat que a nivell estatal es diu ANPE, i que aplega funcionaris, bàsicament del sector educatiu. El seu cap actual, anomenat Fermín Palacios, ha estret darrerament moltíssim els vincles amb Juan García Sentandreu, cap del partit ultrablaver CV, com acabem de veure, fins al punt que en la darrera manifestació blavera del 27 de novembre de 2004, anava a la seua dreta.
to:
Entitat que a nivell estatal es diu ANPE, i que aplega funcionaris, bàsicament del sector educatiu. El seu cap actual, anomenat Fermín Palacios, ha estret darrerament moltíssim els vincles amb Juan García Sentandreu, cap del partit ultrablaver CV, com acabem de veure, fins al punt que en la manifestació blavera del 27 de novembre de 2004, anava a la seua dreta.
April 25, 2007, at 12:26 AM by 81.202.88.143 -
Changed lines 39-40 from:
Nota: Aquesta integració, de fet, ja s’ha produït a principis de gener de 2005.
to:
Nota: Aquesta integració, de fet, ja s’ha produït a principis de gener de 2005. El seu president, però, Miguel Zaragozà, abandonà CV en abril de 2007, amb greus acusacions cap a Juan García Sentandreu i anà a UV.
Changed lines 62-63 from:
Tot i ser formalment un partit d'esquerres, no ha tingut cap problema amb juntar-se amb partits d'extrema dreta en actes anticatalanistes, com la darrera manifestació blavera del 27 de novembre de 2004. També sembla que estaria negociant la seua incorporació a Coalición Valenciana.
to:
Tot i ser formalment un partit d'esquerres, no ha tingut cap problema amb juntar-se amb partits d'extrema dreta en actes anticatalanistes, com la darrera manifestació blavera del 27 de novembre de 2004. També sembla que estaria negociant la seua incorporació a Coalición Valenciana. No obstant, el seu cap, Fernando Millán, a principis de 2007 ha abandonat CV.
Changed line 9 from:
Taula de continguts
to:
'''Taula de continguts'''
Changed line 19 from:
to:
\\
Added line 71:
Changed line 30 from:
//
to:
\\
Changed line 41 from:
//
to:
\\
Changed line 48 from:
//
to:
\\
Changed line 56 from:
//
to:
\\
Changed line 64 from:
//
to:
\\
Changed lines 71-72 from:
//
to:
\\
Changed line 30 from:
to:
//
Changed line 41 from:
to:
//
Added line 48:
//
Added line 56:
//
Added line 64:
//
Changed lines 71-72 from:
to:
//
Added line 30:
Added line 41:
August 07, 2006, at 12:45 AM by tècnic - correcció sintàxi
Changed lines 20-21 from:
[[#unio_valenciana]]!!1 - Unió Valenciana (UV)
to:
[[#unio_valenciana]]
!!1 - Unió Valenciana (UV)
Changed lines 30-31 from:
[[#identidad_reino_de_valencia]]!!2 - Identidad Reino de Valencia (IRV)
to:
[[#identidad_reino_de_valencia]]
!!2 - Identidad Reino de Valencia (IRV)
Changed lines 40-41 from:
[[#coalicion_valenciana]]!!3 - Coalición Valenciana (CV)
to:
[[#coalicion_valenciana]]
!!3 - Coalición Valenciana (CV)
Changed lines 46-47 from:
[[#partido_regional_de_la_comunidad_valenciana]]!!4 - Partido Regional de la Comunidad Valenciana (PRCV)
to:
[[#partido_regional_de_la_comunidad_valenciana]]
!!4 - Partido Regional de la Comunidad Valenciana (PRCV)
Changed lines 53-54 from:
[[#partido_republicano]]!!5 - Partido Republicano (PR)
to:
[[#partido_republicano]]
!!5 - Partido Republicano (PR)
Changed lines 60-61 from:
[[#sindicato_independiente]]!!6 - Sindicato Independiente (SI)
to:
[[#sindicato_independiente]]
!!6 - Sindicato Independiente (SI)
August 07, 2006, at 12:43 AM by tècnic - text inicial
Added lines 1-62:
%rfloat% (:selectlang:)
%trail% <<|Índex|>>

(:if userlang ca:)
(:title Partits polítics i sindicats:)
!Partits polítics i sindicats

>>continguts<<
Taula de continguts
# [[#unio_valenciana|Unió Valenciana]]
# [[#identidad_reino_de_valencia|Identidad Reino de Valencia]]
# [[#coalicion_valenciana|Coalición Valenciana]]
# [[#partido_regional_de_la_comunidad_valenciana|Partido Regional de la Comunidad Valenciana]]
# [[#partido_republicano|Partido Republicano]]
# [[#sindicato_independiente|Sindicato Independiente]]
>><<
[[<<]]


[[#unio_valenciana]]!!1 - Unió Valenciana (UV)
Va ser el partit emblema principal del blaverisme des de la transició fins ara pràcticament. Nascut d’Unió Regional Valenciana, va créixer al caliu de la “Coalición Popular” que a principis dels 80 propugnava la dreta espanyola.

Partit molt vinculat al món de les falles, no debades el seu líder, Vicente González Lizondo (que morí en 1996) va ser president de la Junta Central Fallera. L’any 1991 arribaren al seu sostre electoral, amb 8 regidors a l’Ajuntament de València i 7 diputats autonòmics. Des d’aleshores, el PP encetà un lent procés d’absorció, que ha culminat el 2004, on a les eleccions generals no es presentaren i anaren en coalició amb el PP a canvi d’un senador.

Tot i la seua feblesa absoluta actual i el seu enfrontament amb altres grupuscles blavers, no han desaparegut del tot i semblen voler presentar-se a properes eleccions.

[[http://www.uniovalenciana.org|Pàgina web d'Unió Valenciana]]

[[#identidad_reino_de_valencia]]!!2 - Identidad Reino de Valencia (IRV)
Partit fundat fa uns anys per dissidents d’UV, defensa un blaverisme tancat i treu uns resultats testimonials cada elecció. A banda d’això fan pràcticament tota la propaganda en castellà. Un dels seus caps és un tal Miguel Zaragozá, president de l’Associació d’Amics de Vicente González Lizondo.

Sembla que estaria tramitant una mena d’aliança amb Coalición Valenciana (de qui parlarem tot seguit) i un altre partidet minúscul de la ciutat de València: el Partido Regional de la Comunidad Valenciana.

[[http://www.irv.es/|Pàgina web d'Identidad Reino de Valencia]]

Nota: Aquesta integració, de fet, ja s’ha produït a principis de gener de 2005.

[[#coalicion_valenciana]]!!3 - Coalición Valenciana (CV)
Partit fundat en 2004 per Juan García Sentandreu, de qui parlarem més avall. Defensa un anticatalanisme radical i xenòfob contra Catalunya. La defensa al mateix temps de l’espanyolitat i l’origen ultradretà dels seus caps fa que limite obertament amb l’extrema dreta.

[[http://www.coaliciovalenciana.com/|Pàgina web de Coalición Valenciana]]

[[#partido_regional_de_la_comunidad_valenciana]]!!4 - Partido Regional de la Comunidad Valenciana (PRCV)

Xicotet partit, que sols té implantació en la ciutat de València, i que de fet, que nosaltres sapiguem, no s'ha presentat mai a eleccions. Un dels seus caps visible és l'advocat José Manuel Ricart Lumbreras, conegut activista anticatalanista ja des dels anys de la transició. Va ocupar càrrecs de rellevància en la Conselleria d'Educació en la confusa etapa pre-autonòmica, baix la presidència d'Enric Monsonís.

Aquest partidet ha negociat la seua incorporació a Coalición Valenciana.

[[#partido_republicano]]!!5 - Partido Republicano (PR)

Xicotet partit també, que encapçala un ex-regidor socialista a l'Ajuntament de València, Fernando Millán. Aquest partidet es proclama hereu directe del blasquisme en temps actuals. I com a tal, recull tot l'anticatalanisme que destil.lava el blasquisme, i que ja hem comentat. De fet, on sembla que tindria més implantació aquest partidet és en el barri del Cabanyal de la ciutat de València, tradicional feu blasquista a principis de segle.

Tot i ser formalment un partit d'esquerres, no ha tingut cap problema amb juntar-se amb partits d'extrema dreta en actes anticatalanistes, com la darrera manifestació blavera del 27 de novembre de 2004. També sembla que estaria negociant la seua incorporació a Coalición Valenciana.

[[#sindicato_independiente]]!!6 - Sindicato Independiente (SI)

Entitat que a nivell estatal es diu ANPE, i que aplega funcionaris, bàsicament del sector educatiu. El seu cap actual, anomenat Fermín Palacios, ha estret darrerament moltíssim els vincles amb Juan García Sentandreu, cap del partit ultrablaver CV, com acabem de veure, fins al punt que en la darrera manifestació blavera del 27 de novembre de 2004, anava a la seua dreta.

[[http://www.anpe.es/|Pàgina web de Sindicato Independiente]]


%trail% <<|Índex|>>
Page last modified on December 08, 2015, at 10:37 AM
Edit - History - Print - Recent Changes - Search<
Creative Commons License © 2004-2011 Antiblavers.org i altres contribuïdors | visites
Aquesta obra està subjecta a una Llicència de Creative Commons, tret d'on s'indique el contrari.
Funcionant gràcies a PmWiki, PunBB, Coppermine, PHP, MySQL, Apache i GNU/Linux.