From Antiblavers

Main: OrígensHistòrics

lang: ca

<< | Índex | >>

Blavers d'abans. Orígens històrics

Ben és cert que podem trobar traces de l’anticatalanisme al País Valencià des de principis del segle XX aproximadament. Dos fites són destacables:<< | Índex | >>

Retrieved from http://www.antiblavers.org/Main/Or%c3%adgensHist%c3%b2rics
Page last modified on July 12, 2006, at 08:51 PM