Descarregueu  el navegador Mozilla Firefox, per a una visualització web millor i més segura
Descarregueu l'Adobe Reader, per a documents PDF

Main.HomePage History

Show minor edits - Show changes to markup

August 04, 2012, at 10:34 PM by 84.126.17.103 -
March 03, 2011, at 11:45 AM by 84.126.17.103 -
Changed lines 6-12 from:

Val a dir a més que, ultra la col.laboració gratuïta i desinteressada de dos prestigiosos professors universitaris, el francès Franck Martin i l'alemany Hans-Ingo Radatz, aquest projecte és un projecte estrictament valencià, i que no ha rebut cap subvenció de cap entitat. És un projecte, doncs, fet per valencians, que estimen la seua terra i que no odien cap altra, i que no volen que el que ha passat els darrers 30 anys torne a succeir. Vos convidem amablement a fer un tomb per la nostra pàgina, i a fer-ne difusió d'ella si ho creieu convenient. Teniu una secció de contacte per a enviar-nos els vostres comentaris, agraïments, crítiques, etc. en qualsevol moment.

to:

Val a dir a més que, ultra la col.laboració gratuïta i desinteressada de dos prestigiosos professors universitaris, el francès Franck Martin i l'alemany Hans-Ingo Radatz, aquest projecte és un projecte estrictament valencià, i que no ha rebut cap subvenció de cap entitat. És un projecte, doncs, fet per valencians, que estimen la seua terra i que no odien cap altra, i que no volen que el que ha passat els darrers 30 anys torne a succeir. Vos convidem amablement a fer un tomb per la nostra pàgina, i a fer-ne difusió d'ella si ho creieu convenient. Teniu una secció de contacte per a enviar-nos els vostres comentaris, agraïments, crítiques, etc. en qualsevol moment. També podeu escriure'ns a qualssevol dels e-mails de contacte de la web:

-antiblavers.contacte@gmail.com / antiblavers_contacte@yahoo.es : Contacte general.

-antiblavers.fotos@gmail.com : Per si voleu enviar-nos fotos o en general qualsevol tipus de document (en PDF preferentment).

-antiblavers.confidencial@gmail.com : Per tota aquella informació que volgueu donar-nos i que penseu que ha de ser confidencial.

January 22, 2009, at 11:18 AM by 84.126.17.103 -
August 11, 2006, at 09:14 PM by 81.203.40.156 -
Changed lines 27-29 from:

(:tableend:)

to:

(:tableend:)


Changed lines 8-10 from:

Notícies

(:includeurl http://www.antiblavers.org/forum/news.php :)

to:

(:table border=0 width=100% align=right bgcolor=#fdfdfd cellpadding=3 :) (:cellnr :) Noticies (:includeurl http://www.antiblavers.org/forum/news.php :) (:tableend:)


----

(:table border=0 width=100% align=right bgcolor=#fdfdfd cellpadding=3 :) (:cellnr colspan=3 :) Últims temes actius als fòrums (:cellnr width=10 :) (:cell valign=top :) (:includeurl http://www.antiblavers.org/forum/extern.php?action=active&type=HTML&show=10 :) (:cell valign=top :) (:includeurl http://www.antiblavers.org/forum/extern.php?action=stats :)
(:includeurl http://www.antiblavers.org/forum/extern.php?action=online_full :) (:tableend:)

Changed line 3 from:

to:

http://www.antiblavers.org/images/angel_portada.jpg

August 10, 2006, at 09:43 PM by 81.202.82.244 -
Changed line 3 from:

[http://www.antiblavers.org/media/web/angel_portada.jpg] | Àngel custodi del Regne de València. Palau de la Generalitat Valenciana.

to:

August 10, 2006, at 09:43 PM by 81.202.82.244 -
Changed line 3 from:

http://www.antiblavers.org/media/web/angel_portada.jpg | Àngel custodi del Regne de València. Palau de la Generalitat Valenciana.

to:

[http://www.antiblavers.org/media/web/angel_portada.jpg] | Àngel custodi del Regne de València. Palau de la Generalitat Valenciana.

August 10, 2006, at 09:42 PM by 81.202.82.244 -
Changed line 3 from:

http://www.antiblavers.org/media/web/angel_portada.jpg | Àngel custodi del Regne de València. Palau de la Generalitat Valenciana.

to:

http://www.antiblavers.org/media/web/angel_portada.jpg | Àngel custodi del Regne de València. Palau de la Generalitat Valenciana.

August 10, 2006, at 09:41 PM by 81.202.82.244 -
August 10, 2006, at 09:40 PM by 81.202.82.244 -
Changed line 3 from:

http://www.antiblavers.org/media/web/angel_portada.jpgÀngel custodi del Regne de València. Palau de la Generalitat Valenciana.

to:

http://www.antiblavers.org/media/web/angel_portada.jpg | Àngel custodi del Regne de València. Palau de la Generalitat Valenciana.

August 10, 2006, at 09:38 PM by 81.202.82.244 -
Changed line 3 from:

http://www.antiblavers.org/galeria/albums/origens/thumb_BATALLAPUIG.jpg | Aparició de sant Jordi en la batalla del Puig (Horta Nord, 1237)[http://www.antiblavers.org/media/web/angel_portada.jpg]Àngel custodi del Regne de València. Palau de la Generalitat Valenciana.

to:

http://www.antiblavers.org/media/web/angel_portada.jpgÀngel custodi del Regne de València. Palau de la Generalitat Valenciana.

August 10, 2006, at 09:37 PM by 81.202.82.244 -
Changed line 3 from:

http://www.antiblavers.org/galeria/albums/origens/thumb_BATALLAPUIG.jpg | Aparició de sant Jordi en la batalla del Puig (Horta Nord, 1237)[http://www.antiblavers.org/media/web/angel_portada.jpg]Àngel custodi del Regne de València. Palau de la Generalitat Valenciana.

to:

http://www.antiblavers.org/galeria/albums/origens/thumb_BATALLAPUIG.jpg | Aparició de sant Jordi en la batalla del Puig (Horta Nord, 1237)[http://www.antiblavers.org/media/web/angel_portada.jpg]Àngel custodi del Regne de València. Palau de la Generalitat Valenciana.

August 10, 2006, at 09:36 PM by 81.202.82.244 -
Changed line 3 from:

http://www.antiblavers.org/galeria/albums/origens/thumb_BATALLAPUIG.jpg | Aparició de sant Jordi en la batalla del Puig (Horta Nord, 1237)[http://www.antiblavers.org/media/web/angel_portada.jpg]["Àngel custodi del Regne de València. Palau de la Generalitat Valenciana."]

to:

http://www.antiblavers.org/galeria/albums/origens/thumb_BATALLAPUIG.jpg | Aparició de sant Jordi en la batalla del Puig (Horta Nord, 1237)[http://www.antiblavers.org/media/web/angel_portada.jpg]Àngel custodi del Regne de València. Palau de la Generalitat Valenciana.

August 10, 2006, at 09:34 PM by 81.202.82.244 -
Changed line 3 from:

http://www.antiblavers.org/media/web/angel_portada.jpg

to:

http://www.antiblavers.org/galeria/albums/origens/thumb_BATALLAPUIG.jpg | Aparició de sant Jordi en la batalla del Puig (Horta Nord, 1237)[http://www.antiblavers.org/media/web/angel_portada.jpg]["Àngel custodi del Regne de València. Palau de la Generalitat Valenciana."]

August 10, 2006, at 09:12 PM by 81.202.82.244 -
Changed line 3 from:

http://www.antiblavers.org/galeria/angel_portada.jpg

to:

http://www.antiblavers.org/media/web/angel_portada.jpg

August 10, 2006, at 09:11 PM by 81.202.82.244 -
Changed line 3 from:

http://www.antiblavers.org/media/web/angel_portada.jpg

to:

http://www.antiblavers.org/galeria/angel_portada.jpg

August 10, 2006, at 06:26 PM by 81.203.40.156 -
Changed line 10 from:

(:includeurl http://www.antiblavers.org/forum/news.php width=100% height=100% border=0 :)

to:

(:includeurl http://www.antiblavers.org/forum/news.php :)

August 10, 2006, at 04:37 PM by 81.203.40.156 -
Changed line 10 from:

(:includeurl http://blackjack.homeunix.net/~simkin/antiblavers/forum/news.php width=100% height=100% border=0 :)

to:

(:includeurl http://www.antiblavers.org/forum/news.php width=100% height=100% border=0 :)

Changed lines 9-12 from:

Notícies

(:includeurl http://blackjack.homeunix.net/~simkin/antiblavers/forum/news.php width=100% height=100% border=0 :)

Últims temes actius als fòrums

(:includeurl http://www.antiblavers.org/forum/extern.php?action=active&type=HTML&show=10 width=100% height=100% border=0 :)

to:

Notícies

(:includeurl http://blackjack.homeunix.net/~simkin/antiblavers/forum/news.php width=100% height=100% border=0 :)

Changed line 9 from:

Notícies

to:

Notícies

Deleted lines 10-11:

Added lines 8-10:

Notícies

(:includeurl http://blackjack.homeunix.net/~simkin/antiblavers/forum/news.php width=100% height=100% border=0 :)

Changed lines 13-17 from:

Notícies

(:includeurl http://blackjack.homeunix.net/~simkin/antiblavers/forum/news.php width=100% height=100% border=0 :)


Últims temes actius als fòrums

to:

Últims temes actius als fòrums

Changed lines 8-9 from:

Últims missatges als fòrums

(:includeurl http://www.antiblavers.org/forum/extern.php?action=active&type=HTML :)

to:

Notícies

(:includeurl http://blackjack.homeunix.net/~simkin/antiblavers/forum/news.php width=100% height=100% border=0 :)


Últims temes actius als fòrums

(:includeurl http://www.antiblavers.org/forum/extern.php?action=active&type=HTML&show=10 width=100% height=100% border=0 :)

Changed lines 8-9 from:

(:if:)

to:

Últims missatges als fòrums

(:includeurl http://www.antiblavers.org/forum/extern.php?action=active&type=HTML :)

Changed lines 1-8 from:

(:selectlang:) (:if userlang en:) (:title Home:) Welcome to antiblavers.org! (:if userlang ca:) (:title Portada:) Benvingut/da a antiblavers.org!

to:

Benvingut/da a antiblavers.org!

http://www.antiblavers.org/media/web/angel_portada.jpg

Changed lines 13-15 from:

(:if:)

Últimes noticies

(:pmfeed feed='http://www.antiblavers.org/forum/extern.php?action=new&show=5&fid=5&type=RSS':)

to:

(:if:)

Changed lines 14-15 from:

Últimes noticies

to:

Últimes noticies

(:pmfeed feed='http://www.antiblavers.org/forum/extern.php?action=new&show=5&fid=5&type=RSS':)

Changed lines 14-15 from:

Últimes noticies

(:includeurl http://www.antiblavers.org/forum/extern.php?action=new&show=5&fid=5 :)

to:

Últimes noticies

Changed lines 14-15 from:

(:includeurl http://www.antiblavers.org/noticies.php :)

to:

Últimes noticies

(:includeurl http://www.antiblavers.org/forum/extern.php?action=new&show=5&fid=5 :)

Changed line 15 from:

(:includeurl http://www.antiblavers.org/noticies.php:)

to:

(:includeurl http://www.antiblavers.org/noticies.php :)

Changed line 15 from:
to:

(:includeurl http://www.antiblavers.org/noticies.php:)

Deleted line 1:
Deleted line 2:
Deleted line 4:
Changed lines 1-2 from:

(:selectlang:)

to:

(:selectlang:)

Changed lines 1-2 from:

(:selectlang:)

to:

(:selectlang:)

Changed lines 1-2 from:

(:selectlang:)

to:

(:selectlang:)

Changed lines 1-2 from:

Idiomes: (:selectlang:)

to:

(:selectlang:)

Changed lines 4-16 from:

Welcome to PmWiki!

A local copy of PmWiki's documentation has been installed along with the software, and is available via the documentation index.

To continue setting up PmWiki, see initial setup tasks.

The basic editing page describes how to create pages in PmWiki. You can practice editing in the wiki sandbox.

More information about PmWiki is available from http://www.pmwiki.org .

to:

Welcome to antiblavers.org!

Changed lines 7-17 from:

Benvingut/da a PmWiki!

S'ha instal·lat una copia local de la documentació de PmWiki amb el programari, i està disponible mitjançant documentation index.

To continue setting up PmWiki, see initial setup tasks.

The basic editing page describes how to create pages in PmWiki. You can practice editing in the wiki sandbox.

More information about PmWiki is available from http://www.pmwiki.org .

to:

Benvingut/da a antiblavers.org!

Aquesta web va dedicada, d'una banda, a tots els valencians que de bona fe s'han cregut al llarg dels anys algunes de les manipulacions i mitges veritats blaveres. De l'altra, a tots els i les joves valencianes que no han viscut eixe fenomen i que per tant no el coneixen, perquè veient la web, puguen veure allò que ha passat al País Valencià els darrers 30 anys, i que els mitjans de comunicació del país i molts dels que ho han conegut, per no dir la classe política, increïblement han callat i han acceptat.

Val a dir a més que, ultra la col.laboració gratuïta i desinteressada de dos prestigiosos professors universitaris, el francès Franck Martin i l'alemany Hans-Ingo Radatz, aquest projecte és un projecte estrictament valencià, i que no ha rebut cap subvenció de cap entitat. És un projecte, doncs, fet per valencians, que estimen la seua terra i que no odien cap altra, i que no volen que el que ha passat els darrers 30 anys torne a succeir. Vos convidem amablement a fer un tomb per la nostra pàgina, i a fer-ne difusió d'ella si ho creieu convenient. Teniu una secció de contacte per a enviar-nos els vostres comentaris, agraïments, crítiques, etc. en qualsevol moment.

(:if:)

MapaWeb?

Changed lines 1-2 from:

(:selectlang:)

to:

Idiomes: (:selectlang:)

Changed lines 18-21 from:

catalan text

(:if:) common text

to:

Benvingut/da a PmWiki!

S'ha instal·lat una copia local de la documentació de PmWiki amb el programari, i està disponible mitjançant documentation index.

To continue setting up PmWiki, see initial setup tasks.

The basic editing page describes how to create pages in PmWiki. You can practice editing in the wiki sandbox.

More information about PmWiki is available from http://www.pmwiki.org .

Added lines 1-3:

(:selectlang:)

(:if userlang en:)

Added lines 16-21:

(:if userlang ca:) catalan text

(:if:) common text

Page last modified on August 04, 2012, at 10:34 PM
Edit - History - Print - Recent Changes - Search<
Creative Commons License © 2004-2011 Antiblavers.org i altres contribuïdors | visites
Aquesta obra està subjecta a una Llicència de Creative Commons, tret d'on s'indique el contrari.
Funcionant gràcies a PmWiki, PunBB, Coppermine, PHP, MySQL, Apache i GNU/Linux.