Descarregueu  el navegador Mozilla Firefox, per a una visualització web millor i més segura
Descarregueu l'Adobe Reader, per a documents PDF

Main.HomePage History

Hide minor edits - Show changes to output

August 04, 2012, at 10:34 PM by 84.126.17.103 -
March 03, 2011, at 11:45 AM by 84.126.17.103 -
Changed lines 6-12 from:
Val a dir a més que, ultra la col.laboració gratuïta i desinteressada de dos prestigiosos professors universitaris, el francès Franck Martin i l'alemany Hans-Ingo Radatz, aquest projecte és un projecte estrictament valencià, i que no ha rebut cap subvenció de cap entitat. És un projecte, doncs, fet per valencians, que estimen la seua terra i que no odien cap altra, i que no volen que el que ha passat els darrers 30 anys torne a succeir. Vos convidem amablement a fer un tomb per la nostra pàgina, i a fer-ne difusió d'ella si ho creieu convenient. Teniu una secció de contacte per a enviar-nos els vostres comentaris, agraïments, crítiques, etc. en qualsevol moment.
to:
Val a dir a més que, ultra la col.laboració gratuïta i desinteressada de dos prestigiosos professors universitaris, el francès Franck Martin i l'alemany Hans-Ingo Radatz, aquest projecte és un projecte estrictament valencià, i que no ha rebut cap subvenció de cap entitat. És un projecte, doncs, fet per valencians, que estimen la seua terra i que no odien cap altra, i que no volen que el que ha passat els darrers 30 anys torne a succeir. Vos convidem amablement a fer un tomb per la nostra pàgina, i a fer-ne difusió d'ella si ho creieu convenient. Teniu una secció de contacte per a enviar-nos els vostres comentaris, agraïments, crítiques, etc. en qualsevol moment. També podeu escriure'ns a qualssevol dels e-mails de contacte de la web:

-antiblavers.contacte@gmail.com / antiblavers_contacte@yahoo.es : Contacte general.

-antiblavers.fotos@gmail.com : Per si voleu enviar-nos fotos o en general qualsevol tipus de document (en PDF preferentment).

-antiblavers.confidencial@gmail.com : Per tota aquella informació que volgueu donar-nos i que penseu que ha de ser confidencial
.
January 22, 2009, at 11:18 AM by 84.126.17.103 -
August 11, 2006, at 09:14 PM by 81.203.40.156 -
Changed lines 27-29 from:
(:tableend:)
to:
(:tableend:)

[[<<]]
Changed lines 8-10 from:
!!Notícies
(:includeurl http://www.antiblavers.org/forum/news.php :)
to:
(:table border=0 width=100% align=right bgcolor=#fdfdfd cellpadding=3 :)
(:cellnr :)
%color=#ff7f00 text-align=right% [+Noticies+]%%
(:includeurl http://www.antiblavers.org/forum/news.php :)
(:tableend:)

>><<
\\
----

(:table border=0 width=100% align=right bgcolor=#fdfdfd cellpadding=3 :)
(:cellnr colspan=3 :)
%color=#ff7f00 text-align=right% [+Últims temes actius als fòrums+]%%
(:cellnr width=10 :)
(:cell valign=top :)
(:includeurl http://www.antiblavers.org/forum/extern.php?action=active&type=HTML&show=10 :)
(:cell valign=top :)
(:includeurl http://www.antiblavers.org/forum/extern.php?action=stats :) \\
(:includeurl http://www.antiblavers.org/forum/extern.php?action=online_full :)
(:tableend
:)
Changed line 3 from:
%rfloat%
to:
%rfloat% http://www.antiblavers.org/images/angel_portada.jpg
August 10, 2006, at 09:43 PM by 81.202.82.244 -
Changed line 3 from:
%rfloat% [http://www.antiblavers.org/media/web/angel_portada.jpg] | [--Àngel custodi del Regne de València. Palau de la Generalitat Valenciana.--]
to:
%rfloat%
August 10, 2006, at 09:43 PM by 81.202.82.244 -
Changed line 3 from:
%rfloat% http://www.antiblavers.org/media/web/angel_portada.jpg | [--Àngel custodi del Regne de València. Palau de la Generalitat Valenciana.--]
to:
%rfloat% [http://www.antiblavers.org/media/web/angel_portada.jpg] | [--Àngel custodi del Regne de València. Palau de la Generalitat Valenciana.--]
August 10, 2006, at 09:42 PM by 81.202.82.244 -
Changed line 3 from:
%rfloat% [[http://www.antiblavers.org/media/web/angel_portada.jpg]] | [--Àngel custodi del Regne de València. Palau de la Generalitat Valenciana.--]
to:
%rfloat% http://www.antiblavers.org/media/web/angel_portada.jpg | [--Àngel custodi del Regne de València. Palau de la Generalitat Valenciana.--]
August 10, 2006, at 09:41 PM by 81.202.82.244 -
August 10, 2006, at 09:40 PM by 81.202.82.244 -
Changed line 3 from:
%rfloat% http://www.antiblavers.org/media/web/angel_portada.jpg[--Àngel custodi del Regne de València. Palau de la Generalitat Valenciana.--]
to:
%rfloat% [[http://www.antiblavers.org/media/web/angel_portada.jpg]] | [--Àngel custodi del Regne de València. Palau de la Generalitat Valenciana.--]
August 10, 2006, at 09:38 PM by 81.202.82.244 -
Changed line 3 from:
%rfloat% [[http://www.antiblavers.org/galeria/displayimage.php?pos=-642|http://www.antiblavers.org/galeria/albums/origens/thumb_BATALLAPUIG.jpg"Sant Jordi"]] | [--Aparició de sant Jordi en la batalla del Puig (Horta Nord, 1237)--][http://www.antiblavers.org/media/web/angel_portada.jpg][--Àngel custodi del Regne de València. Palau de la Generalitat Valenciana.--]
to:
%rfloat% http://www.antiblavers.org/media/web/angel_portada.jpg[--Àngel custodi del Regne de València. Palau de la Generalitat Valenciana.--]
August 10, 2006, at 09:37 PM by 81.202.82.244 -
Changed line 3 from:
%rfloat% [[http://www.antiblavers.org/galeria/displayimage.php?pos=-342|http://www.antiblavers.org/galeria/albums/origens/thumb_BATALLAPUIG.jpg"Sant Jordi"]] | [--Aparició de sant Jordi en la batalla del Puig (Horta Nord, 1237)--][http://www.antiblavers.org/media/web/angel_portada.jpg][--Àngel custodi del Regne de València. Palau de la Generalitat Valenciana.--]
to:
%rfloat% [[http://www.antiblavers.org/galeria/displayimage.php?pos=-642|http://www.antiblavers.org/galeria/albums/origens/thumb_BATALLAPUIG.jpg"Sant Jordi"]] | [--Aparició de sant Jordi en la batalla del Puig (Horta Nord, 1237)--][http://www.antiblavers.org/media/web/angel_portada.jpg][--Àngel custodi del Regne de València. Palau de la Generalitat Valenciana.--]
August 10, 2006, at 09:36 PM by 81.202.82.244 -
Changed line 3 from:
%rfloat% [[http://www.antiblavers.org/galeria/displayimage.php?pos=-342|http://www.antiblavers.org/galeria/albums/origens/thumb_BATALLAPUIG.jpg"Sant Jordi"]] | [--Aparició de sant Jordi en la batalla del Puig (Horta Nord, 1237)--][http://www.antiblavers.org/media/web/angel_portada.jpg]["Àngel custodi del Regne de València. Palau de la Generalitat Valenciana."]
to:
%rfloat% [[http://www.antiblavers.org/galeria/displayimage.php?pos=-342|http://www.antiblavers.org/galeria/albums/origens/thumb_BATALLAPUIG.jpg"Sant Jordi"]] | [--Aparició de sant Jordi en la batalla del Puig (Horta Nord, 1237)--][http://www.antiblavers.org/media/web/angel_portada.jpg][--Àngel custodi del Regne de València. Palau de la Generalitat Valenciana.--]
August 10, 2006, at 09:34 PM by 81.202.82.244 -
Changed line 3 from:
%rfloat% http://www.antiblavers.org/media/web/angel_portada.jpg"Àngel custodi del Regne de València. Palau de la Generalitat Valenciana."
to:
%rfloat% [[http://www.antiblavers.org/galeria/displayimage.php?pos=-342|http://www.antiblavers.org/galeria/albums/origens/thumb_BATALLAPUIG.jpg"Sant Jordi"]] | [--Aparició de sant Jordi en la batalla del Puig (Horta Nord, 1237)--][http://www.antiblavers.org/media/web/angel_portada.jpg]["Àngel custodi del Regne de València. Palau de la Generalitat Valenciana."]
August 10, 2006, at 09:12 PM by 81.202.82.244 -
Changed line 3 from:
%rfloat% http://www.antiblavers.org/galeria/angel_portada.jpg"Àngel custodi del Regne de València. Palau de la Generalitat Valenciana."
to:
%rfloat% http://www.antiblavers.org/media/web/angel_portada.jpg"Àngel custodi del Regne de València. Palau de la Generalitat Valenciana."
August 10, 2006, at 09:11 PM by 81.202.82.244 -
Changed line 3 from:
%rfloat% http://www.antiblavers.org/media/web/angel_portada.jpg"Àngel custodi del Regne de València. Palau de la Generalitat Valenciana."
to:
%rfloat% http://www.antiblavers.org/galeria/angel_portada.jpg"Àngel custodi del Regne de València. Palau de la Generalitat Valenciana."
August 10, 2006, at 06:26 PM by 81.203.40.156 -
Changed line 10 from:
(:includeurl http://www.antiblavers.org/forum/news.php width=100% height=100% border=0 :)
to:
(:includeurl http://www.antiblavers.org/forum/news.php :)
August 10, 2006, at 04:37 PM by 81.203.40.156 -
Changed line 10 from:
(:includeurl http://blackjack.homeunix.net/~simkin/antiblavers/forum/news.php width=100% height=100% border=0 :)
to:
(:includeurl http://www.antiblavers.org/forum/news.php width=100% height=100% border=0 :)
Changed lines 9-12 from:
!Notícies
(:includeurl http://blackjack.homeunix.net/~simkin/antiblavers/forum/news.php width=100% height=100% border=0 :)
!!Últims temes actius als fòrums
(:includeurl http://www.antiblavers.org/forum/extern.php?action=active&type=HTML&show=10
width=100% height=100% border=0 :)
to:
!!Notícies
(:includeurl http://blackjack.homeunix.net/~simkin/antiblavers/forum/news.php width=100% height=100% border=0 :)
Changed line 9 from:
!!Notícies
to:
!Notícies
Deleted lines 10-11:
----
Added lines 8-10:

!!Notícies
(:includeurl http://blackjack.homeunix.net/~simkin/antiblavers/forum/news.php width=100% height=100% border=0 :)
Changed lines 13-17 from:
!!Notícies
(:includeurl http://blackjack.homeunix.net/~simkin/antiblavers/forum/news.php width=100% height=100% border=0 :)
----

!
!!Últims temes actius als fòrums
to:
!!Últims temes actius als fòrums
Changed lines 8-9 from:
!!!Últims missatges als fòrums
(
:includeurl http://www.antiblavers.org/forum/extern.php?action=active&type=HTML :)
to:
----

!!Notícies
(:includeurl http
://blackjack.homeunix.net/~simkin/antiblavers/forum/news.php width=100% height=100% border=0 :)
----

!!!Últims temes actius als fòrums
(:includeurl http://www.antiblavers.org/forum/extern.php?action=active&type=HTML&show=10 width=100% height=100% border=0
:)
Changed lines 8-9 from:
(:if:)
to:
!!!Últims missatges als fòrums
(:includeurl http://www.antiblavers.org/forum/extern.php?action=active&type=HTML :)
Changed lines 1-8 from:
%right% (:selectlang:)
(:if userlang en
:)
(:title Home:)
Welcome to antiblavers
.org!
(:if userlang ca:)
(:title Portada:)
Benvingut/da a antiblavers
.org!
to:
!!!Benvingut/da a antiblavers.org!

%rfloat% http
://www.antiblavers.org/media/web/angel_portada.jpg"Àngel custodi del Regne de València. Palau de la Generalitat Valenciana."
Changed lines 13-15 from:
(:if:)
!!Últimes noticies
(:pmfeed feed='http://www.antiblavers.org/forum/extern.php?action=new&show=5&fid=5&type=RSS'
:)
to:
(:if:)
Changed lines 14-15 from:
!!Últimes noticies
to:
!!Últimes noticies
(:pmfeed feed='http://www.antiblavers.org/forum/extern.php?action=new&show=5&fid=5&type=RSS':)
Changed lines 14-15 from:
!!Últimes noticies
(:includeurl http://www.antiblavers.org/forum/extern.php?action=new&show=5&fid=5 :)
to:
!!Últimes noticies
Changed lines 14-15 from:
(:includeurl http://www.antiblavers.org/noticies.php :)
to:
!!Últimes noticies
(:includeurl http://www.antiblavers.org/forum/extern.php?action=new&show=5&fid=5 :)
Changed line 15 from:
(:includeurl http://www.antiblavers.org/noticies.php:)
to:
(:includeurl http://www.antiblavers.org/noticies.php :)
Changed line 15 from:
[[Índex]]
to:
(:includeurl http://www.antiblavers.org/noticies.php:)
Changed line 15 from:
[[MapaWeb]]
to:
[[Índex]]
Changed line 6 from:
(:title Inici:)
to:
(:title Portada:)
Deleted line 0:
(:title Inici:)
Added line 3:
(:title Home:)
Added line 6:
(:title Inici:)
Deleted line 1:
Deleted line 2:
Deleted line 4:
July 02, 2006, at 02:26 AM by tècnic - afegit títol
Added lines 1-2:
(:title Inici:)
Changed lines 1-2 from:
(:selectlang:)
to:
%right% (:selectlang:)
Changed lines 1-2 from:
%right% (:selectlang:)
to:
(:selectlang:)
Changed lines 1-2 from:
%rframe% (:selectlang:)
to:
%right% (:selectlang:)
Changed lines 1-2 from:
Idiomes: (:selectlang:)
to:
%rframe% (:selectlang:)
Changed lines 4-16 from:
Welcome to PmWiki!

A local copy of PmWiki's
documentation has been installed along with the software,
and is available via the [[PmWiki/documentation index]].

To continue setting up PmWiki, see [[PmWiki/initial setup tasks]].

The [[PmWiki/basic editing]] page describes how to create pages
in PmWiki. You can practice editing in the [[wiki sandbox]].

More information about PmWiki is available from http://www.pmwiki.org .
to:
Welcome to antiblavers.org!
Changed lines 7-17 from:
Benvingut/da a PmWiki!

S'ha instal·lat una copia local de la documentació de PmWiki
amb el programari, i està disponible mitjançant [[PmWiki/documentation index]].

To continue setting up PmWiki, see [[PmWiki/initial setup tasks]]
.

The [[PmWiki/basic editing]] page describes how to create pages
in PmWiki. You can practice editing in the [[wiki sandbox]].

More information about PmWiki is available from http://www.pmwiki.org
.
to:
Benvingut/da a antiblavers.org!

Aquesta web va dedicada, d'una banda, a tots els valencians que de bona fe s'han cregut al llarg dels anys algunes de les manipulacions i mitges veritats blaveres. De l'altra, a tots els i les joves valencianes que no han viscut eixe fenomen i que per tant no el coneixen, perquè veient la web, puguen veure allò que ha passat al País Valencià els darrers 30 anys, i que els mitjans de comunicació del país i molts dels que ho han conegut, per no dir la classe política, increïblement han callat i han acceptat.

Val a dir a més que, ultra la col.laboració gratuïta i desinteressada de dos prestigiosos professors universitaris, el francès Franck Martin i l'alemany Hans-Ingo Radatz, aquest projecte és un projecte estrictament valencià, i que no ha rebut cap subvenció de cap entitat. És un projecte, doncs, fet per valencians, que estimen la seua terra i que no odien cap altra, i que no volen que el que ha passat els darrers 30 anys torne a succeir. Vos convidem amablement a fer un tomb per la nostra pàgina, i a fer-ne difusió d'ella si ho creieu convenient. Teniu una secció de contacte per a enviar-nos els vostres comentaris, agraïments, crítiques, etc. en qualsevol moment.

(:if:)

[[MapaWeb]]
Changed lines 1-2 from:
(:selectlang:)
to:
Idiomes: (:selectlang:)
Changed lines 18-21 from:
catalan text

(:if:)
common text
to:
Benvingut/da a PmWiki!

S'ha instal·lat una copia local de la documentació de PmWiki
amb el programari, i està disponible mitjançant [[PmWiki/documentation index]].

To continue setting up PmWiki, see [[PmWiki/initial setup tasks]].

The [[PmWiki/basic editing]] page describes how to create pages
in PmWiki. You can practice editing in the [[wiki sandbox]].

More information about PmWiki is available from http://www.pmwiki.org .
Added lines 1-3:
(:selectlang:)

(:if userlang en:)
Added lines 16-21:

(:if userlang ca:)
catalan text

(:if:)
common text
Page last modified on August 04, 2012, at 10:34 PM
Edit - History - Print - Recent Changes - Search<
Creative Commons License © 2004-2011 Antiblavers.org i altres contribuïdors | visites
Aquesta obra està subjecta a una Llicència de Creative Commons, tret d'on s'indique el contrari.
Funcionant gràcies a PmWiki, PunBB, Coppermine, PHP, MySQL, Apache i GNU/Linux.